Politikk

10 millioner mer til samiske kulturform?l

Regjeringen foresl?r betydelige satsninger p? barnevern i 2010 budsjettet.
De siste ?rene har det v?rt en vekst i antallet barn som har behov for tiltak i det statlige barnevernet. Trenden viser at stadig flere f?r hjelp i fosterhjem, mens det er en nedgang i antall barn i institusjon.
Regjeringen styrker det statlige barnevernet med netto 220 millioner kroner for ? gi hjelp til det statlige barnevernet.
Regjeringen mener ogs? at veksten i de frie inntektene i kommunene legger grunnlaget for at den kommunale barnevernstjenesten kan styrkes med 400 ?rsverk i 2010.
I tillegg foresl?s det i budsjettet for 2010 ? bevilge 5 millioner til ?kt ruskompetanse i barnevernet.

Similar Posts