12 millionar kroner til tiltak mot speleproblem

Regjeringen vil ikke foresl? ? innskrenke alkohollovens maksimaltid for skjenking p? det n?v?rende tidspunkt. Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) har p?begynt et prosjekt hvor instituttet vil se p? sammenhengen mellom vold og skjenketider i de 30 st?rste byene i Norge. Det vil v?re viktig ? se resultatene herfra f?r man gj?r den endelige vurderingen.
– Jeg er glad for at vi n? f?r et enda bedre kunnskapsgrunnlag, og at vi kan basere oss p? god og oppdatert informasjon fra norske byer om forholdet mellom vold og skjenketider, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
? Selv om vold ikke er det eneste momentet i vurderingen av denne saken, vil det v?re relevant at vi n? f?r en grundigere vurdering av sammenhengen mellom vold og skjenketider i norske byer.
Regjeringen vil om kort tid fremme en proposisjon for Stortinget med forslag til endringer i alkoholloven, for ? f?lge opp andre saker som ble tatt opp i h?ringen. I den forbindelse vil Stortinget ogs? bli informert om
Sirus sitt prosjekt og regjeringens vurderinger knyttet til ikke ? foresl? endringer i skjenketidene p? det n?v?rende tidspunkt. Sirus-rapporten vil trolig foreligge p? senh?sten 2011.
Kommunene har anledning til ? sette skjenketidene til det tidspunktet de vil, innenfor rammene som er fastsatt.

Authors
Top