Diplomati

14 omkom p? veiene i juni

01-07-2013 12:34 Trygg Trafikk Med 14 omkomne i juni 2013 har til sammen 72 mennesker mistet livet p? veiene f?rste halv?r i ?r, tre f?rre enn i samme periode i fjor.

Med 14 omkomne i juni 2013 har til sammen 72 mennesker mistet livet p? veiene f?rste halv?r i ?r, tre f?rre enn i samme periode i fjor.
Sist oppdatert:01.07.13
Trygg Trafikk melder at det forel?pige tallet for omkomne i juni 2013 er 14. I samme m?ned i 2012 var det forel?pige tallet 12. Dette ble redusert med en slik at det endelig tallet for juni 2012 ble 11.
I gjennomsnitt de foreg?ende fem ?r er 23 personer omkommet i veitrafikkulykker i juni m?ned.
I l?pet av ?rets f?rste seks m?neder har 72 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2012 mistet 75 personer livet p? norske veier. I l?pet av hele 2012 omkom 145 personer, det lavest antallet siden 1950.
Halvparten er ungdommer
Tallene i juni fordeler seg slik: ?tte bilf?rere, tre bilpassasjerer, to syklister og en fotgjenger. Av de omkomne 11 bilf?rerne/-passasjerene ble seks drept i kollisjon med annet kj?ret?y og fem i eneulykker. Av de 14 omkomne var 12 menn og to kvinner.
Av 14 omkomne i juni er syv ungdommer i aldersgruppen 15 – 24 ?r, seks unge menn og en kvinne.
Trygg Trafikks forel?pige oversikt er basert p? politirapporterte ulykker via v?re distriktsledere.
Ulykkene fordelt p? trafikantgrupper og fylker.

Trygg Trafikks form?l er ? oppn? best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Nullvisjonen – visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken er felles for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Trygg Trafikk har vedtatt tre verdier for sitt arbeid for trafikksikkerheten.

A to już wiesz?  Bj?rn?y slutter i Plan Norge

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy