16-?ring skal lede Plan Norge

I dag markeres det at vi har blitt sju milliarder mennesker p? jorda. Men dette er i beste fall et grovt anslag. En tredel av verdens barn har ikke f?dselsattest.

UNICEF ansl?r at 51 millioner barn hvert ?r blir f?dt uten ? bli registrert. Dette utgj?r over halvparten av alle barna i utviklingsland. I Afrika S?r for Sahara registreres bare 38 prosent av nyf?dte barn.
– Dette er nedsl?ende tall. En f?dselsattest er helt n?dvendig for barna for at de skal f? oppfylt rettighetene sine. Barn som ikke har papirer, er i praksis ?usynlige?, og faller lett utenfor systemet, sier generalsekret?r i Plan Norge Helen Bj?rn?y.
For de 51 millioner barna som ikke blir registrert er konsekvensen ofte at de mister muligheten til utdanning og tilgang p? helsetjenester, som livsn?dvendig vaksinasjon.
– I tillegg ser vi at disse barna er mer s?rbare for trafficking, barneekteskap, deltakelse i krig og problemer under flukt. Uten f?dselsattest er det vanskelig ? bevise at man er et barn ? med de rettighetene det inneb?rer, sier Bj?rn?y.
– N?r de identitetsl?se barna blir voksne er mangelen p? f?dselsattest ogs? et stort hinder for ? f? pass, sertifikat, f? gifte seg, ta utdanning og arbeide, sier hun.

Plans arbeid for f?dselsregistering har bidratt til at over 40 millioner barn har blitt registrert.
– Vi jobber p? alle niv?er, fra grasrotniv? til samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter. Gjennom v?re lokale partnere gj?r vi barn, familier og helsepersonell klar over viktigheten av f?dselsregistrering, og hvordan de kan g? frem for ? f? barna registrert. Vi jobber ogs? internasjonalt for ? sette temaet p? dagsorden og synliggj?re f?dselsregistrering som et n?dvendig f?rste steg for ? sikre realiseringen av barns rettigheter, forklarer Bj?rn?y.

Plan fremmer bruk av ny teknologi for registering som erstatning for utdaterte systemer. I tillegg jobber organisasjonen aktivt for ? f? oppmerksomhet i media og gjennom kulturelle arrangementer, i tillegg til deltakelse av barn og lobbyvirksomhet for ? f? til lovendringer, slik at f?dselsregistrering blir gratis.
– ? vite n?yaktig hvor mange mennesker det er p? jorda, er ikke det aller viktigste. Men 7-milliardersmarkeringen b?r brukes til ? sette fokus p? alle de barna som ikke blir regnet med, sier Bj?rn?y.
Plan er en internasjonal humanit?r organisasjon som driver rettighetsbasert utviklingsarbeid for og med barn og uten politiske eller religi?se bindinger. Plans visjon er en verden der alle barn har mulighet til ? realisere sine dr?mmer og ambisjoner ? en verden der barna respekteres som individer og der deres rettigheter blir beskyttet.

Authors
Tags

Related posts

Top