Politikk

1,6 millionerklubben lansert i Norge

Kommunene har s?kt om 674 nye stillinger til det kommunale barnevernet. 93 prosent av alle kommuner og bydeler har s?kt om flere stillinger og kompetansehevende tiltak for ansatte i barnevernet. – Dette viser at regjeringens satsing p? det kommunale barnevernet er riktig og viktig, sier konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland
Regjeringen bevilget 240 millioner kroner til 387 nye stillinger i det kommunale barnevernet i statsbudsjettet for 2011. Kommunene har s?kt til Fylkesmannen som fordeler stillinger i sitt fylke ut i fra hvilke kommuner som har st?rst behov. S?knadene har v?rt oppe til politisk behandling i kommunene.
– Det er positivt at 93 prosent av kommunene og bydelene har s?kt og hatt en politisk behandling av situasjonen i barnevernet i sin kommune, sier Statsr?d Aasland.
Fylkesmannen skal v?re klar med sin fordeling innen 18. mars. Nye stillinger skal ha hovedprioritet. Det er s?kt om 74 prosent flere stillinger enn det som er til fordeling. I tillegg er det s?kt om over 36 millioner kroner til kompetansehevende tiltak.
– Stadig flere barn er i kontakt med barnevernet. Vi trenger derfor flere ansatte. Barnevernsbarna trenger hjelp og omsorg fra trygge voksne i barnevernet. Denne satsingen skal heve kvaliteten i barneverntjenestens arbeid og bidra til at meldinger, unders?kelser og saker til fylkesnemnda behandles raskere, sier Statsr?d Tora Aasland
Mer informasjon:
MERK:Noen kommuner inng?r i interkommunale samarbeid og at det er vertskommunene som har s?kt p? vegne av alle kommunene i samarbeidet. Noen kommuner kan derfor st? oppf?rt med at de ikke har s?kt om stillinger, selv om de i realiteten har gjort gjennom vertskommunen.
Oversikt hele landet (pdf)
?stfold (pdf)
Akershus (pdf)
Oslo (pdf)
Oppland (pdf)
Hedemark (pdf)
Buskerud (pdf)
Vestfold (pdf)
Telemark (pdf)
Aust-Agder (pdf)
Vest-Agder(pdf)
Rogaland (pdf)
Hordaland (pdf)
Sogn og Fjordane (pdf)
M?re og Romsdal (pdf)
S?r-Tr?ndelag (pdf)
Nord-Tr?ndelag (pdf)
Nordland (pdf)
Troms (pdf)
Finnmark (pdf)

Similar Posts