Politikk

20 000 st?tter funksjonshemmedes rett til personlig assistanse

Justisminister Knut Storberget vil be politiet om ikke ? p?gripe eller uttransportere asyls?kere som har tatt opphold i kirker og som oppholder seg utenfor kirkene julaften, 25. og 26. desember 2010. Dette gjelder ikke personer som har beg?tt kriminelle handlinger.

? De som har f?tt avslag p? sine asyls?knader har f?tt en grundig behandling av Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda og har plikt til ? reise hjem, sier justisminister Knut Storberget.

? Jeg vil likevel at de som i dag har tatt opphold i kirker etter ? ha f?tt endelig avslag p? en asyls?knad og har oversittet utreisefrist, skal kunne bevege seg fritt julaften og 1. og 2. juledag uten at de risikerer ? bli p?grepet av politiet og uttransportert til sine hjemland. Dette gjelder kun disse dagene, og for personer som ikke har beg?tt kriminalitet, sier Storberget.

Opphold i kirker er ikke en formell institusjon, men oppst?r ved at personer p? eget initiativ tar opphold i kirker. Justisdepartementet ga i 1999 retningslinjer om at politiet som hovedregel ikke skal g? inn i kirker og med makt hente utlendinger som skal sendes tilbake til sine hjemland.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Barneombud Reidar Hjermann   #FFP   #Terje Moland Pedersen   #Tid Fredag