Politikk

20 ?rs kamp for ? bli sett

Nytt likestillings- og diskrimineringsombud blir i dag utnevnt i statsr?d. Det nye ombudet vil bli presentert i dag klokken tolv.
Redaksjonene ?nskes velkommen til presentasjon av det nye likestillings- og diskrimineringsombudet i dag, fredag 13. november klokken tolv. Barne,- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken vil introdusere det nyutnevnte ombudet p? sitt m?terom i Akersgata 59.

Similar Posts