Kulturpolitikk

20 nye millioner til kystberedskap

Regjeringen vil ?ke bevilgningene til Redningsselskapet med 20 millioner kroner p? neste ?rs statsbudsjett. Det kunngjorde fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete da de bes?kte Redningsselskapet i M?l?y tirsdag.
Bevilgningen fra Kyst- og fiskeridepartementet ?kes fra 56 millioner til 76 millioner kroner. Redningsselskapet vil bruke midlene til ? styrke beredskapen med flere redningssk?yter og ?kt satsing p? forebyggende arbeid.
? Det er sv?rt gledelig at v?r s?knad om ?kt st?tte til ? m?te de mange nye utfordringene langs kysten er blitt h?rt. Alle politiske partier er n? enige om ?kt st?tte til Redningsselskapet. Det gir den forutsigbarheten vi trenger for ? drifte redningssk?ytene i ?rene som kommer, sier president Nicolai Jarlsby i Redningsselskapet.
Fra 42 til 47 sk?yter
Redningsselskapet har et m?l om ? kunne n? alle som trenger hjelp innen en time s?r for Nord-Troms.
? I f?rste omgang skal vi tette de hullene hvor beredskapen i dag er for d?rlig, som i Harstad, ?lesund, Stord og ytterligere to steder. I dag har vi 42 sk?yter. Med 47 redningssk?yter blir det enda tryggere ? ferdes langs kysten v?r for b?de fritidsfart?y og yrkesfart?y, understreker Jarlsby.
4 000 oppdrag i sommer
Redningsselskapets generalsekret?r Rikke Lind forteller at redningssk?ytene har hatt et rekordh?yt aktivitetsniv? i sommer med over 4000 oppdrag, inkludert enkelte alvorlige hendelser.
? Det er flott at nordmenn igjen bruker sj?en aktivt om sommeren. Samtidig vet vi at rundt 30 mennesker omkommer i fritidsb?tulykker hvert ?r. Vi tror ?kt beredskapskapasitet og ytterligere satsing p? langsiktig forebygging vil kunne redusere d?dsulykkene. Vi er her for b?tfolket, og denne bevilgningen gj?r at vi kan n? flere med b?de assistanse og mer akutt hjelp i tiden fremover, sier Rikke Lind.
Lind tror at nye redningssk?yter ogs? vil aktivere enda flere frivillige til ? jobbe for Redningsselskapet.
? Mange ?nsker ? bidra med sin innsats for en trygg og god kyst. Samhandlingen mellom redningssk?ytene med faste ansatte og frivillige mannskaper, gj?r at vi i Norge har en stor og unik bredde i beredskapen, understreker Lind.
Kontaktinformasjon:
President Nikolai Jarlsby: tlf 916 27 940
Generalsekret?r Rikke Lind: tlf 900 34 873

FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET
– Redningsselskapet er en frivillig organisasjon som driver de 42 redningssk?ytene som dekker norskekysten og de to st?rste innsj?ene Mj?sa og Femunden. De siste ti ?rene har redningssk?ytene reddet 350 liv og berget 1 000 fart?y fra forlis.
– Redningsselskapet har ogs? omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for ? bedre sj?sikkerheten. Mer en 30 000 barn og unge er hvert ?r i kontakt med sj?vettbudskapet til Redningsselskapet.
– I dag er det 160 faste mannskaper og over 1 000 frivillige som bemanner sk?ytene.
– 2 500 frivillige bidrar i forebyggende arbeid, informasjonskampanjer og innsamlinger.
– 65 000 b?teiere er Totalmedlem i Redningsselskapet, og sv?rt mange flere bidrar med enkeltgaver til den nasjonale dugnaden som organisasjonen alltid har v?rt.
– Alle redningssk?yter er gitt i gave av enkeltpersoner, firmaer eller fond siden opprettelsen i 1891.
– Redningsselskapet har alltid hatt et godt samarbeid med n?ringslivet, staten og den enkelte b?tbruker.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy