Politikk

30 000 barn kan f? auka forskot p? barnebidrag

Regjeringa har sett av 12 millionar kroner fr? overskotet til Norsk Tipping til tiltak mot speleproblem. Midlane er fordelte slik:
M?lretta informasjon til barn og unge 1 million kroner
Kartlegging av problematisk spele?tferd 1,810 millionar kroner
Betre informasjon og avklaring av behov i
helsesektoren 3,850 millionar kroner
Hjelpetelefonen for speleavhengige 0,5 millionar kroner
Til frivillige st?ttegrupper for speleavhengige 0,8 millionar kroner
4 millionar kroner g?r til forsking og skal delast ut i 2011. Mesteparten av midlane skal fordelast gjennom Lotteritilsynet og Helsedirektoratet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy