Internasjonalt

3,3 millioner barn er hiv-positive

3,3 millioner barn er hiv-positive
30-11-2012 13:22 Plan Norge If?lge tall fra UNAIDS er 3,3 millioner barn hiv-positive. Bare i 2011 ble 330 000 nye barn smittet. 1. desember markeres verdens hiv/aids-dag verden over. - At s? mange barn blir smittet er oppsiktsvekkende. Vi m? jobbe for ? forhindre at barn blir hiv-smittet og for at de som allerede har hiv eller aids, f?r et bra liv, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.

Hiv/aids-dagen 2012: I f?lge tall fra UNAIDS er 3,3 millioner barn hiv-positive. Bare i 2011 ble 330 000 nye barn smittet. 1. desember markeres verdens hiv/aids-dag verden over.
– Det er utrolig mange som lever med hiv-smitte og aids i dag, derfor er det viktig ? forhindre videre smitte. At s? mange barn blir smittet er oppsiktsvekkende. Vi m? jobbe for ? forhindre at barn blir hiv-smittet og jobbe for at de som allerede har hiv eller aids, f?r et bra liv, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Plans arbeid bidrar til ? forhindre hiv-smitte og samtidig styrke de som lever med smitten, ved at de kan bryte ned barrierer og se fremover.
Hiv-positiv mor bryter barrierer rundt hiv/aids
Mariatou bor i Couffo, en region s?rvest i Benin i Vest-Afrika. I denne regionen er det 3,3 prosent som lever med hiv-smitte og aids ? det h?yeste antallet i landet. Gjennomsnittlig er det 1,7 prosent som lever med hiv og aids i Benin.

Mariatou fikk diagnosen for syv ?r siden. I dag leder Mariatou en sammenslutning av nesten 100 medlemmer, hvor alle har hiv-smitte eller aids. Gruppen m?tes hver onsdag for ? dele erfaringer og diskutere hvordan utvide inntektsskapende aktiviteter, som avl av kaniner og h?ner, matlaging og utforske mikrofinansmuligheter. De dr?fter ogs? hvordan best mulig ta vare p? barn fra husholdninger som er ber?rt av hiv og aids

Mor-til-barn smitte
Kvinner som deltar i dette Plan-prosjektet i Benin jobber for ? forhindre smitte fra mor til barn. Mariatous energiske innsats gj?r henne godt egnet til ? gi r?d til nydiagnostiserte m?dre samt ? bryte ned stigma forbundet med det ? v?re hiv-positiv.

A to już wiesz?  Malikonflikten: Enorm p?kjenning for barna

Mariatous samarbeider tett med Plan i regionen. De gjennomf?rer ogs? hjemmebes?k for ? sjekke folks helse, spesielt n?r de faller ut av syne og slutter ? delta i hiv/aids-arbeidet som Mariatous leder. Foreningen som hun leder jobber for ? forhindre smitte ved ? spre informasjon og jobbe for at de som allerede er smittet kan f? det best mulig.

N?r helsearbeidere fra prosjektet vet at en kvinne som er hiv-positiv blir gravid, distribuerer de myggnett for ? holde malaria i sjakk, gir r?d om hvordan ? holde seg friske og oppmuntre henne til ? bruke kondom.
Endrede holdninger
Plans arbeid bidrar til ? endre holdninger og folks liv.

– Aids tok min mann og gjord at jeg nesten m?tte skille meg fra min eneste datter. N? har jeg har funnet en ny mann som ogs? er hiv-positiv. F?rst var han skamfull og kom ikke til samtalegruppen, men n? er han ?pen om sin historie. Han har flere ganger snakket p? radio og TV for ? bevisstgj?re folk om hiv-forebygging” sier Mariatou.

Plan styrker hiv-positive
Plans m?l er ? styrke hiv/aids-positive individer slik at de kan iverksette tiltak og tilrettelegge bedre for egen fremtid. Gjennom l?ring om ern?ring, utdanning- og yrkesoppl?ring, s? vel som f?lelsesmessig og juridisk st?tte for mennesker som lever med hiv og aids og deres familier, f?r flere et bedre utgangspunkt for livet sitt.

Som Mariatou sier: – Vi m?tes for ? dele v?re problemer. Ved ? gj?re dette, har vi begynt ? bli mer selvstendige, og gj?r noe med situasjonen v?r.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy