400 nye stillinger til barnevernet i kommunene

Regjeringen foresl?r ? styrke Barne-, ungdoms- og familieetaten med netto 220 millioner kroner for ? gi hjelp til barn i det statlige barnevernet.
De siste ?rene har det v?rt en vekst i antallet barn som har behov for tiltak i det statlige barnevernet. Trenden viser at stadig flere f?r hjelp i fosterhjem, mens det er en nedgang i antall barn i institusjon.
Bevilgnings?kningen er en videref?ring av ?kningen i revidert nasjonalbudsjett for 2009 som blant annet dekket klientvekst i 2009. I tillegg ?kes bevilgningen tilsvarende utgiftene for en forventet klientvekst i 2010.
For ? bedre datakvaliteten i Bufetats styringssystemer foresl?r regjeringen ? styrke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets budsjett med 17 mill kroner for ? utvikle et nytt fag- og rapporteringssystem.

Authors
Top