4500 nye faddere til SOS-barnebyer

Landbruksimporten fra fattige land ?kte ogs? i 2009, viser tall fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Og det er de store utviklingslandene som eksporterer mest til Norge, der Brasil troner p? toppen som verdens st?rste soyaeksport?r. Men importen fra de aller fattigste landene utfordres.

Den totale importen fra GSP-land (fattige land) utgj?r n? over 20 prosent av den norske importen av landbruksvarer, m?lt i verdi. I 2009 var GSP-importen over 1 mill. tonn, til en verdi av n?rmere 7 mrd. kroner.

Liten, men ?kende
GSP (Generalized System of Preferences) er en frivillig og ensidig ordning for ? bedre utviklingslandenes markedsadgang. Gjennom ordningen gis utviklingsland fordeler i form av lav eller ingen toll ved eksport til Norge. Nulltollordningen (tidl. MUL-ordningen) er en del av GSP-ordningen.Sammenliknet med den ?vrige importen av landbruksvarer, er importen fra land innenfor nulltollordningen marginal. Like fullt ?kte denne importen b?de i omfang og verdi i 2009. Det er avsk?rne blomster som er det viktigste produktet m?lt i verdi. Kaffe og friske belgfrukter er henholdsvis nummer to og tre p? listen over de st?rste importvarene.

Av samtlige GSP-land er det spesielt importen av soyab?nner fra Brasil som peker seg ut. Alene utgj?r den nesten 40 prosent av verdien og snart 60 prosent av kvantumet importert i 2009. N?r vi ser p? hvilke fattige land Norge importerer mest fra, f?lger Peru, Kina og S?r-Afrika p? plassene bak. Blant Norges ti viktigste handelspartnere med landbruksvarer m?lt i verdi, er Brasil det eneste GSP-landet.

Figuren viser utvikling i importverdi fordelt p? opprinnelser

Lav eller ingen toll
De fleste GSP-landene f?r lav toll n?r de eksporterer landbruksvarer til Norge. Import av landbruksvarer fra de aller fattigste landene, MUL (Minst Utviklede Land), er tollfri.
I 2008 ble listen over s?kalte nulltoll-land utvidet for at flere fattige land skal nyte godt av ordningen. Imidlertid har dette skjedd p? bekostning av de aller fattigste landene som omfattes av ordningen ved at mindre fattige land har tatt over importen derfra. Det viser seg bl.a. at importen av avsk?rne blomster fra MUL-landene Tanzania og Etiopia falt med 50 prosent da MUL-listen ble utvidet til ogs? ? omfatte det litt mindre fattige Kenya.

Les mer om emnet:
SLFs rapport: Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2010
Utenriksdepartementets: GSP – tollpreferanser for u-land

Authors

Related posts

Top