Politikk

?ge, Bj?rn og Lisa hyller Grete Waitz ? ?pen minnemarkering p? Bislett 11. mai

Norge har som f?rste stat ratifisert den nye og forbedrede bidragskonvensjonen. Effektiv innkreving av bidrag p? tvers av landegrensene er det sentrale m?let med den nye Haag-konvensjonen.
-?kt internasjonalisering gj?r dette viktigere for stadig flere barn, sier arbeidsminister Hanne Bjurstr?m.
Konvensjonen bygger p? fire prinsipielle nyvinninger sammenlignet med tidligere konvensjoner:
– Forpliktende administrativt samarbeid mellom medlemsstatene
– Kostnadsfri behandling av saker for bidragsmottaker
– Nye krav om informasjonsutveksling mellom medlemsstatene i den enkelte sak
– Private avtaler om bidrag vil kunne innkreves i andre medlemsstater
Problemet med tidligere konvensjoner har v?rt at stater har kunnet slutte seg til dem uten ? ha p? plass et system til ? behandle sakene. Resultatet har v?rt mange ?sovende? medlemsstater. N? m? alle land som ratifiserer konvensjonen ha et operativt system for ? h?ndtere sakene.
-Adgangen til ? innkreve private avtaler om bidrag er viktig for Norge, der mange foreldre ordner bidragssp?rsm?let seg imellom, p?peker arbeidsministeren.
2007-konvensjonen trer i kraft etter at minst to stater eller organisasjoner for regional ?konomisk integrasjon har ratifisert konvensjonen.

Similar Posts