Alex Rosén: Bruk vest!

Alex Rosén skal i sommer reise landet rundt sammen med Redningsselskapet og finne ut hvor folk er best med vest. M?let er ? f? redningsvesten til ? bli like popul?r som sykkelhjelmen.
Redningsvesten har reddet liv lenge. Men den kunne ha reddet flere hvis alle brukte den. Fortsatt er det rundt 200 000 menn som dropper redningsvesten ute i b?t.

Den oppbl?sbare redningsvesten er popul?r i dag, men den f?rste vesten var litt annerledes. Allerede f?r ?r 1000 ble dyrehud brukt som flyteelement.
Fl?t p? treplanker
Skip var frem til slutten av 1800-tallet for det meste av tre. Ved skipbrudd fant mannskapet treverk som de fl?t p?. Etter hvert ble skipsmaterialet byttet ut med st?l, og det var vanskeligere ? finne noe ? flyte p? dersom skipet sank. Da ble mannskapet n?dt til ? ha p? seg flyteelementet selv, og livbelter ble mer vanlig ? ha om bord.Barn best
Hvert ?r f?r rundt 30 000 barn og unge sj?vettoppl?ring av Redningsselskapet. Alt fra noen timer med skoleklassen til en uke p? ungdomsleir. Barna er opptatt av sj?vett, og de beste til ? p?virke sine foreldre. ? Barna mine har alltid p? seg redningsvest, og da blir jo jeg ogs? n?dt til det, sier Alex Rosén som har to b?ter og er ofte ute p? sj?en med sine barn.
To av tre bruker ikke vest
Over halvparten av de som omkommer p? sj?en er menn over 40 (det er ogs? de som oftest drar alene p? b?ttur). I fjor omkom 32 personer fra fritidsb?t. 26 av dem var menn, 5 var kvinner og ett barn omkom. 2 av 3 som de siste 15 ?rene har omkommet fra fritidsb?t hadde ikke p? seg flyteplagg. I 1995 ble det p?budt ? ha redningsvester til alle om bord i b?t. Redningsselskapet anbefaler at alle ogs? har p? seg vest i ?pen b?t under fart.
Forel?pig er det disse fire stedene Alex Rosén skal bes?ke:
Nord-Norge: 22. juni Br?nn?ysund, Ylvingen, Vega, Sandnessj?en.
S?rlandet: 7. juli Grimstad
Vest-Norge: 27. juli Stavanger
?stlandet: 5. august Fredrikstad
8. mai 1894
Redningssk?yta ?Colin Archer? var da stasjonert i Vads?, og reddet flere liv denne dagen med ?orkanaktig storm?. Under slep av en mindre b?t, festet de livbelter til mannskapet som m?tte ?se b?ten underveis for at den ikke skulle synke:
Utdrag fra skipsloggen: Onsdag d. 8. Mai: Vind NV. og VNV. Kl. 1 ? Fm. gik Seil med frisk Bris, moderat udover men senere paa Dagen orkanagtig Storm. Flere Baade ude, hvoraf de fleste var under Opseiling ved Stormens Udbrud. Paatraf Kl. 10 Fm. russisk Snekke med 4 Mand 1 ? Mil ONO. af Horn?en. Baaden dreves for en liden Seillap tilhavs for Veir og Vind. Land kunde ikke indseiles nogen Vei. Tog Baaden paa Sl?b og bragte den ind til Vard?. Sl?bningen meget vanskelig. Baaden fyldtes gjentagende halvt af Br?ksj?en, Russerne erkl?rer, at de uden Sk?itens Hj?lp vilde have v?ret redningsl?st fortabte. Satte atter tilhavs. Paatraf en Femb?ring med Flag i Vantet samt en Ottring. Tog Ottringen paa Sl?b og signaliserede ?Heimdal?, der senere tog Femb?ringen. Under Sl?bningen af Ottringen maatte dennes Mandskab paasp?ndes Livbelter fra Sk?iten, da man hvert ?ieblik maatte vente at Baaden skulde fyldes af Sj?erne. Vandet f?g som Aske og Landet skjultes af Sj?raaket. Under Opkrydsningen paatraffes en Femb?ring med N?dsignal, Femb?ringen havde mistet Fokken i Stormen og var i havareret Tilstand.
FAKTA
Redningsselskapet er en humanit?r medlemsorganisasjon som har eksistert siden 1891.
De ti siste ?rene har Redningsselskapet reddet 350 menneskeliv og berget 1000 fra forlis.
Organisasjonen driver 25 fast bemannede og 17 frivillig bemannede redningssk?yter langs hele kysten fra Hvaler til Vard?.
Redningsselskapet har 70 000 medlemmer og faste st?ttespillere.
Redningsselskapet har 12 distriktskontor som blant annet driver et utstrakt ulykkesforbyggende arbeid. Hvert ?r f?r 25.000 sj?vettoppl?ring gjennom Redningsselskapet. De aller minste barna f?r det gjennom Eliasklubben.
Redningsselskapets sm?b?tregister er det st?rste sm?b?tregisteret i Norge og har 180.000 registrerte fart?y.
Hvert ?r assisterer Redningsselskapet 6-7000 b?ter.
Redningsselskapet sparer dermed samfunnet for rundt en milliard kroner i ?ret i form av menneskeliv reddet, bergede verdier og milj?ulykker som er avverget.

Authors
Top