Politikk

Alle barna i SOS-barnebyen lever

SOS-barnebyer hjelper barna p? Haiti

SOS-barnebyer er sv?rt bekymret for barna i de rammede omr?dene p? Haiti.
Foto: Scanpix/AP Photo Ricardo Arduengo

SOS-barnebyer er sv?rt bekymret for barna i de rammede omr?dene p? Haiti, og i tillegg til ordin?re n?dhjelpstiltak, etableres midlertidige n?dhjelpsleire for ? beskytte barn som er alene.

Barn f?rst
Barn som er alene i katastrofesituasjoner er spesielt utsatt for overgrep. De trenger ?yeblikkelig beskyttelse og midlertidige beskyttelsesleire blir opprettet. Sikkerhetstiltak for utsatte familier med barn blir ogs? prioritert.

I samarbeid med SOS-barnebyer p? Den Dominikanske Republikk, SOS-organisasjoner i Sentral- og Latin-Amerika og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner, forberedes n? n?dhjelpsforsyninger som mat, medisiner, rent drikkevann, kl?r og midlertidig husly. Psykologisk hjelp vil ogs? bli iverksatt for utsatte familier og deres barn gjennom v?re familieprogram.

– M?let er ? s?rge for sikkerhet til flest mulig barn, og deretter gjenforene s? mange barn som mulig med foreldre og familier. Dette arbeidet gj?res i samarbeid med det Internasjonale R?de Kors. – Av erfaring vet vi at sv?rt mange barn mister sine familier og sitt nettverk under naturkatastrofer, og SOS-barnebyer vil ta et langsiktig ansvar for disse barna, sier generalsekret?r i SOS-barnebyer, Svein Gr?nnern.

Lokalt tilstede
SOS-barnebyer p? Haiti er en lokal organisasjon med lang erfaring fra katastrofearbeid som f?lge av flere orkaner. Vi er etablert b?de i Port-au-Prince og i Cap Ha?tien lenger nord i landet. Nasjonalkontoret i hovedstaden er ?delagt. Alle ansatte er i god behold, men leter etter sine egne familier. Vi har enn? ingen opplysninger om hvordan det st?r til med barna og de ansatte i SOS-barnebyen i hovedstaden, og nasjonaldirekt?r Myriam Rodriguez p? Den Dominikanske Republikk vil reise til Haiti i dag p? grunn av dette.

A to już wiesz?  Er arbeidslivet familievennlig nok?

SOS-barnebyer har ogs? s?kt Utenriksdepartementet om 15 millioner kroner i st?tte til barna p? Haiti.

Fakta om SOS-barnebyer p? Haiti
SOS-barnebyer Haiti ble grunnlagt i 1979. Vi hjelper mange tusen barn og deres familier p? Haiti, fordelt p? f?lgende program:

Programmer:

2 SOS-barnebyer og ungdomshus (for 600 barn og ungdommer)
2 SOS-skoler og SOS-yrkesoppl?ringssentre (for 1800 elever)
4 SOS-familieprogrammer (for mer enn 2500 barn og deres familier.

Norske faddere:
Ca 1000 norske SOS-faddere st?tter SOS-barnebyers program p? Haiti.

Bli Haiti-fadder.
Hjelp barna p? Haiti, gi et bidrag n?.
Ring v?r Givertelefon 820 44 708 for ? gi 200 kroner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy