Applauderer ?kt satsning p? tannhelse i statsbudsjettet

I statsbudsjettet som legges frem 8. oktober, vil regjeringen sette av 40 millioner kroner til tannlegesjekk annethvert ?r for alle over 75 ?r. – Vi er sv?rt positive til at regjeringen vil bruke mer penger p? tannhelse til de eldre, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.
Norge er et av landene med best tannhelse i hele verden. Som f?lge av den velfungerende norske tannhelsemodellen, som ogs? inneb?rer et solid fokus p? forebyggende arbeid, smiler de aller fleste nordmenn med friske tenner i dag.

– Samtidig gir flere eldre med egne tenner nye utfordringer. Dette krever ?kt satsing p? forebygging og mer samhandling i hele helsetjenesten, og vi er glad for at regjeringen n? forsterker den norske tannhelsemodellen ytterligere med en satsing p? denne gruppen, sier Hansen Steinum.
I Soria Moria II h?sten 2009 lovet de r?dgr?nne ? innf?re gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 ?r. St?tten som regjeringen n? foresl?r skal g? til tannhelseunders?kelse, eventuell diagnose og forslag til behandling. Regjeringen im?tekommer derfor sitt l?fte.
M? ikke bli en hvilepute
Det er imidlertid fortsatt mange som faller utenfor de eksisterende st?tteordningene.
– Disse gruppene har av ulike grunner verken ?konomi eller mulighet til ? benytte seg av tannlege. For ? lykkes med ? gi alle et godt tannhelsetilbud m? regjeringen vurdere ? utvide st?tteordningene ytterligere, sier Hansen Steinum.
For mer informasjon, kontakt:
Morten Rolstad, informasjonssjef i Tannlegeforeningen: [email protected]
Tlf: 95 77 75 49
Om Den norske tannlegeforening
Den norske tannlegeforening (NTF) er en fagforening for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, ?konomiske og sosiale interesser. Omlag 90% av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Frederik Stangs gate 20 p? Frogner i Oslo og har 21 fast tilsatte.

Authors
Top