Politikk

?rets barne- og ungdomskommune ble k?ret i Skien i dagL?renskog ble ?rets barne- og ungdomskommune 2009

Nei takk til reklame og gratis aviserTilbud til alle kommuner om gratis klistremerker til alle

Alle landets kommuner har f?tt tilbud fra Barne- og likestillingsdepartementet om ? bestillegratis brosjyrer med informasjon om muligheten til ? reservere seg mot uadressert reklame, gratis aviser, adressert reklame og telefonsalg.
I brosjyren finnes ogs? “Nei-takk” klistremerker for uadressert reklame og gratis aviser. Brosjyren er ment for kommunenes innbyggere.
Det er i dag forbudt ? levere uadressert reklame og gratis aviser til forbrukere som p? en klar og tydelig m?te viser at de ikke ?nsker dette ved ? merke postkasse og/eller inngangsd?r.
– Det er viktig at forbrukerne f?r god informasjon om sine muligheter for ? reservere seg, slik at de sikres en valgfrihet, sier Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken. Han h?per derfor at kommunene vil benytte seg av tilbudet fra departementet.
I tillegg til ? informere om “nei-takk”-ordningene, vil det gis informasjon om nye regler for telefonsalg. Reservasjonsordningen for telefonsalg og adressert reklame er gjort mer effektiv f?rst og fremst ved at forbrukeren n? kan registrere telefonnummer og adresser i tillegg til f?dselsnummer. I l?pet av de f?rste m?nedene loven har virket, er det allerede registrert ca. 30000 telefonnummer. I brosjyren gis en enkel oversikt over hvordan forbrukerne kan registrere seg for ? unng? u?nsket telefonsalg.
Kommunene kan bestille brosjyrer hos departementet. N?r og hvordan brosjyrene distribueres videre til husstandene er opp til den enkelte kommune ? avgj?re.
Les mer p?www.regjeringen.no/bld/neitakk

A to już wiesz?  Mykje ? vinne p? at unge kjem tidleg i arbeid

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy