Att stödja eller v?rda sina nära: Nordiska erfarenheter

Forskare och politiker är ense: Det behövs mer kunskap om vad det innebär att ta hand om och v?rda närst?ende som är äldre, sjuka eller har en funktionsnedsättning. I häftet diskuteras skillnader mellan de nordiska länderna. I Finland ges t.ex. ett särskilt v?rdarvode, Danmark och Norge erbjuder kontantstöd. Här diskuteras även hur arbetslivet kan bidra för att göra det lättare att arbeta samtidigt som man stöttar anhöriga.
Publikationen bygger p? seminariet “Att stödja eller v?rda sina nära ? nordiska erfarenheter”, som hölls den 30-31 maj 2013 och arrangerades av Nordens Välfärdscenter och svenska Socialdepartementet.
? Anhörigfr?gor f?r allt större vikt när befolkningen blir äldre, men det handlar inte bara om dem som stöttar äldre, utan även om dem som ger omsorg till barn som är allvarligt sjuka eller har en funktionsnedsättning, eller till andra närst?ende. Anhörigas insatser är i m?nga fall grundläggande för att det ska flyta. Välfärdssystemet skulle haverera utan anhörigas insatser, säger Malin Ekman-Aldén, chef för Äldre- och Funktionshindergruppen p? svenska Socialdepartementet.
I publikationen diskuteras skillnaderna mellan regelverken i de nordiska länderna. I Norge, Danmark, Sverige och Island ing?r fr?gor om stöd till anhöriga i socialtjänstlagen, medan Finland har en särskild lag, Lag om stöd för närst?endev?rd. I Finland ges ett särskilt v?rdarvode, Danmark och Norge erbjuder kontantstöd, vilket bara ges undantagsvis i Sverige.
Här diskuteras även hur arbetslivet kan bidra för att göra det lättare att arbeta samtidigt som man stöttar anhöriga. Myra Lewinter fr?n Sociologiska Institutionen vid Köpenhamns universitet, konstaterar att den nordiska välfärdsmodellen har byggt p? full sysselsättning.
? Allt fler arbetar högt upp i ?ren och förväntas samtidigt ge omsorg. De behöver mer och bättre hjälp fr?n det offentliga, och en större flexibilitet p? arbetsmarknaden. Men här ser villkoren olika ut för människor, en lärare kan till exempel inte vara g? iväg för att mamma ska p? sjukhusbesök.
Seminariet ingick i aktiviteterna under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerr?det. Deltagarna kom fr?n Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige, och representerade främst departement, myndigheter, brukarorganisationer och universitet.
Här kan du ladda ner eller kostnadsfritt beställa publikationen:

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Authors

Related posts

Top