Politikk

Audun Lysbakken etablerte i dag Kvinnepanelet 2010

Samisk statistikk 2010 inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Statistikken har i hovedsak en geografisk tiln?rming, med vekt p? samiske bosettingsomr?der nord for Saltfjellet. I tillegg inng?r noe landsomfattende samisk statistikk. Publikasjonen bygger dels p? allerede innsamlet og offentliggjort statistikk i Statistisk sentralbyr?, og dels p? materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner. Publikasjonen er en videreutvikling av tilsvarende publikasjoner fra 2006 og 2008.
Les publikasjonen Tabeller

Samisk temaside

Similar Posts