Internasjonalt

Australiensisk forskare varnar för privatiseringar

Australiensisk forskare varnar för privatiseringar
15-02-2013 10:10 Nordens Välfärdscenter Bättre eller sämre med privat äldreomsorg? Den fr?gan kan nordiska forskare inte svara säkert p?. Men deras australiensiska kollega sträcker upp ett varningens finger för att ge utökat utrymme för privata v?rdbolag.

Bättre eller sämre med privat äldreomsorg? Den fr?gan kan nordiska forskare inte svara
säkert p?. Men deras australiensiska kollega sträcker upp ett varningens finger
för att ge utökat utrymme för privata v?rdbolag.
P? Norra Latin i Stockholm arrangerade Norden i Fokus, tillsammans med
forskarnätverket Normacare, en hearing om privatisering av äldreomsorgen i de
nordiska länderna.
Hearingen anordnades med anledning av den unika forskarrapport om
marknadisering som Normacare nu är i slutfasen av. I alla de nordiska länderna
finns nu erfarenheter av privata inslag inom äldreomsorgen. I Sverige och
Finland har det g?tt längst. I Danmark finns ett starkt inslag av privatisering
inom hemtjänst, men i övrigt inte. I Norge är i dagsläget de privata inslagen f?, men fr?gan är het politiskt, och vid regeringsskifte kan situationen ändra sig snabbt.
I de nordiska länderna finns ännu s? länge lite forskning om följderna av
privatisering, och forskarna i Normacare kan inte svara p? om marknadsinslaget
lett till förbättring eller försämring. Professor Marta Szebehely berättar att i Sverige är de privata
v?rdbolagen bättre p? processer, s?som riskbedömning av fall och att l?ta
brukarna vara delaktig i genomförandeplaner. Däremot är det färre i
personalen p? de privata v?rdbolagen, det är flera med l?g utbildning och
vanligare med timanställning.
Samband bemanning och kvalitet?
Om lägre bemanning och lägre utbildning ocks? leder till lägre kvalitet var en
av de saker som togs upp flera g?nger under hearingen. I Sverige finns idag
inga vetenskapliga belägg vare sig för bättre eller sämre kvalitet till följd
av privata entreprenörer. Samma sak gäller i de övriga nordiska länderna. Professor Gabrielle Meagher, fr?n Sydney University, som studerat privata v?rdbolag
i engelsktalande länder, kunde däremot peka p? studier som visar p? negativa
följder av privata v?rdbolag. När v?rdgivare i USA har inspekterats har man
genomg?ende funnit större brister och allvarliga brister i de vinstdrivande
v?rdföretagen, de vinstdrivande har ocks? lägre personaltäthet.
Professor Gabrielle Meagher berättar att det förekommit skandaler kring privata
v?rdbolag. Dessa skandaler har lett till införande av en mängd nya regler för
hur v?rd ska bedrivas.
– Regelverket blir i sig ett problem. Det är s? m?nga detaljregler s? att
systemet inte blir överblickbart och kraven utg?r inte fr?n n?gon helhetssyn.
Systemet blir dyrt, och det leder till centralisering eftersom det bara är
stora v?rdkedjor som klarar av regelverket och den dokumentation som krävs,
säger Gabrielle Meagher.Inte samma som USA
Forskarnas presentation följdes av en debatt, och där en av huvudfr?gorna var
just hur vi i Norden ska se p? utvecklingen i USA. Margareta B Kjellin (M)
ledamot i riksdagens socialutskott, anser inte att vi i Sverige behöver vara
oroliga för den amerikanska utvecklingen.­- Det är inte jämförbart. Vi har en offentligt finansierad äldreomsorg.
Margareta B Kjellin menar ocks? att i och med att v?rd och omsorg
konkurrensutsätts s? ökar kvaliteten.
– Nu m?ste man fastställa kvalitetskriterier, och det är väldigt bra. Förut s?
hette det att det utförs av kommunerna och därigenom s? är det bra.
Henrik Borelius, VD för v?rdföretaget Attendo, menar att det finns en helt
annan uppmärksamhet kring de privata v?rdföretagen än kring det som görs i
offentlig regi.
– Om vi inte sköter oss blir det ett j-a liv. Om en kommun inte sköter sig
händer inte n?gonting.
Moderator Marianne Olsson fr?gade om hur han s?g p? att de privata
vinstdrivande alternativen har färre anställda och fler timanställda.
– Kvalitet handlar om vad man gör med tiden. Inte hur m?nga man är. En
dimension jag vill se mer av är kvalitetsutveckling.
Paneldeltagarna var överens om att de privata aktörernas existens lett till en
diskussion om kvalitet, vilket har varit bra.
Utveckla inom offentlig sektor
Thomas Breen, norska Arbeiderpartiets hälsopolitiske talesman, menar att
utveckling av kvalitet m?ste göras i alla de nordiska länderna. Oavsett om det
finns privata v?rdalternativ eller inte. – Vi har valt att utveckla kvaliteten inom den offentliga omsorgen istället för
att ge plats ?t privata alternativ. Vi kommer ocks? att f? ökade kostnader för
utvecklingsarbete, men vi slipper anbudsförfarande som i sig är en dyr kostnad,
sa Thomas Breen.
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, anser att den stora fr?gan inte är
driftsform utan resurserna till äldreomsorgen.
– Vi har en ?ldrande befolkning, samtidigt som det för första g?ngen satsas
mindre pengar p? äldreomsorgen. Det är personalen som f?r ta den stora smällen.
I Norge är situationen annorlunda.
– Diskussionen handlar inte om hur vi ska spara, utan om hur mycket vi ska
satsa, sa Thomas Breen.
Fotnot: Normacare ? st?r för The Nordic research network on marketisation in
eldercare. Normacare finansieras av FAS och Nordforsk, ett organ under Nordisk
ministerr?det som finansierar nordiskt forskningssamarbete och ger r?d om
nordisk forskningspolitik.
Följande nordiska forskare deltog i presentationen: Tilde
Marie Bertelsen (DK), Anneli
Anttonen (FI), Mia Vab? (NO) och Marta Szebehely, (SE)

A to już wiesz?  "Nordlys"-kaptein takker Redningsselskapet

Norden i Fokus, är nordiska ministerr?dets informationskontor. De har kontor i alla de nordiska länderna. Norden i Fokus Sverige anordnade hearingen i Stockholm. Nordens Välfärdscenter är förvaltningsorgan för Norden i Fokus Sverige.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy