Avvikler mottaksplasser i Hordaland og Rogaland

Denne uka har Foreningen for Fangers P?r?rende (FFP) sendt en oppfordring til alle landets fengsler gjennom ?Hjerte for barna? – aksjonen: Stek vafler p? bes?ksavdelingen!
Oppfordringen kommer i forbindelse med European Prisoner´s Childrens´ Week som er 1. ? 6. juni . I mange europeiske land vil det v?re markeringer for ? synliggj?re situasjonen for barn med foreldre i fengsel.
Ullersmo fengsel har fulgt FFPs oppfordring og stekt vafler for barna flere ganger denne uka. – ?Det er ikke lett for barn ? komme p? bes?k i fengsel. Barna ble overrasket og glade over ? f? et positivt fokus n?r de kom p? bes?k?, sier Gry Kristiansen ved Ullersmo fengsel.
Gjennom Hjerte for barna – aksjonen ?nsker FFP ? rette oppmerksomheten mot bes?ksforhold for barn i norske fengsler. Mange fengsler har lite barnevennlige bes?ksforhold, med sm?, slitte bes?ksrom og ?delagte leker. – ? Det er uakseptabelt at kriminalomsorgen ikke i st?rre grad har prioritert ? forbedre rammene rundt de knappe kontaktmulighetene som tilbys barn og deres innsatte foreldre?, sier Hanne Hamsund, daglig leder i FFP. Hun h?per aksjonen kan inspirere fengslene og kriminalomsorgen til ? forbedre forholdene for de over 10 000 barna som ?rlig bes?ker et familiemedlem i norske fengsler.
FFP har denne uka ogs? sendt et brev til justisminister Knut Storberget, der FFP ber justisministeren om ? s?rge for at fengslene tilrettelegger for at bes?k av barn kan gjennomf?res p? en sk?nsom m?te, slik de er forpliktet til etter straffegjennomf?ringslovens § 31. FFP ber justisministeren s?rge for n?dvendige ressurser for ? utbedre bes?ksforholdene for barn der det er n?dvendig.

?Fengslene m? skjerpe seg?, sier Barneombud Reidar Hjermann, som st?tter Hjerte for barna – aksjonen. ?Barn rammes n?r foreldre settes i fengsel. Fengslene har store muligheter til ? legge til rette for gode m?ter mellom innsatte foreldre og deres barn.?
Kontakperson:
Hanne Hamsund, daglig leder FFP
Tlf. 900 94 231 (ev. 940 00 994)

Informasjon om Foreningen for Fangers P?r?rende (FFP)
FFP er en selvstendig organisasjon som arbeider for ? synliggj?re og bedre situasjonen for p?r?rende. FFP ble etablert i 1992. Ansatte i FFP har fagkompetanse innen barnevern, pedagogikk, familieterapi og kriminologi. FFP gir r?d og st?tte til p?r?rende over hele landet gjennom telefon, e-post og v?re hjemmesider www.ffp.no og www.ffp.no/ung.
FFP har hovedkontor i Oslo. Her tilbyr vi individuelle samtaler og familiesamtaler, individuell terapi, aktuelle m?ter, kulturtilbud og andre aktiviteter. Vi arbeider for ? gi tilbud til p?r?rende ogs? andre steder i landet. FFP har egne tilbud til barn og unge gjennom FFP Ung.
Andre sentrale oppgaver er prosjekt- og informasjonsarbeid og p?virkningsarbeid overfor kriminalomsorgen og myndighetene for?vrig. FFP er s?rlig opptatt av hvordan fengslene legger til rette for kontakt mellom innsatte og p?r?rende, b?de n?r det gjelder bes?ksforhold, omfanget av kontakt og holdninger overfor p?r?rende.
FFP har utviklet f?lgende informasjonsmateriell:
Utenfor muren ? en h?ndbok for deg som er p?r?rende
Lisa bes?ker pappa i fengsel
Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel
Er du mamma eller pappa og sitter i fengsel? Et hefte til deg som er forelder p? avstand

Telefonnummer til FFP: 22114130

Authors

Related posts

Top