Utenrikspolitikk

Barn f?r rett til ? klage – men ikke i Norge

I dag kan ikke barn klage n?r en stat bryter deres rettigheter. 28. februar undertegner minst ti land en tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen som gir barn klagerett. Norge er ikke med.
Redd Barna, Plan og UNICEF har sammen med 24 andre norske organisasjoner skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg og bedt om at ogs? Norge skriver under p? tilleggsprotokollen. Regjeringen har ikke gitt noen signaler om at den vil signere.
– Klageretten er et viktig gjennombrudd for arbeidet med ? styrke barns rettigheter. Vi h?per Norge ogs? vil st?tte dette, sier Bernt G. Apeland, generalsekret?r i UNICEF Norge.
Organisasjonene mener at det overnasjonale klageorganet for barn er det viktigste som har skjedd for barns rettigheter p? over 20 ?r.
– I Norge b?r alt ligge til rette for en rask signering og ratifisering av denne protokollen. Men hittil har regjeringen verken st?ttet arbeidet for ? f? klageretten p? plass, eller vist tegn til ? undertegne den. Vi h?per n? regjeringen snur, sier Tove R. Wang, generalsekret?r i Redd Barna.
Barnekonvensjonen inneholder flere rettigheter som ikke dekkes av andre FN-konvensjoner. I flere land f?lges tradisjoner som inneb?rer brudd p? barns rettigheter. Dersom det nasjonale lovverket ikke beskytter barn godt nok, vil de kunne ta saken sin til det overnasjonale klageorganet.
– Millioner av barn verden over opplever brudd p? deres rett til utdanning, helsetjenester og beskyttelse mot vold. Om ikke Norge g?r foran som et godt eksempel og innf?rer klageretten, blir dette arbeidet sv?rt vanskelig, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Organisasjonene mener en klageordning vil ?ke respekten for barns rettigheter og v?re med ? sikre barns grunnleggende rettigheter, ikke minst i land der barn har det vanskeligst.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Similar Posts