Barneombudet skal forsterke arbeidet med mobbesaker

I forbindelse med de siste dagenes oppslag om frivillige p? festivaler og skatt ?nsker kulturminister Anniken Huitfeldt ? understreke at regjeringen vil stimulere til mer frivillighet.

– Det b?r v?re s? enkelt som mulig b?de ? v?re frivillig og ? bruke frivillige ved norske festivaler. Regjeringen ?nsker ? stimulere til mer frivillighet, og dersom dagens regelverk skaper problemer for festivalene, er det naturlig at vi ser p? det. Forel?pig er det ikke noen festivaler som har meldt inn dette som et problem, men vi m? se p? dette n?r festivalsommeren er over, sier Anniken Huitfeldt.

Regelverket er slik at verdien av for eksempel festivalpass og lignende som den frivillige mottar, i utgangspunktet er skattepliktig. Men det kan v?re forhold som tilsier at slike naturalytelser ikke skal verdsettes til full verdi. Dersom festivalpass for eksempel er n?dvendig for at den frivillige skal kunne utf?re sine oppgaver, m? dette tas i betraktning. Fri kost er heller ikke skattepliktig for frivillige dersom de ikke mottar annen skattepliktig godtgj?relse.

Authors

Related posts

Top