Politikk

Barnesakkyndig kommisjon oppnevnt

I Norge har vi et arbeidsliv preget av stor produktivitet og gode arbeidstakerrettigheter. Men kan arbeidslivet bli enda mer familievennlig? Regjeringen ?nsker ? utfordre partene i arbeidslivet slik at det blir enklere ? kombinere jobb med familie. M?let er ? utvikle et mer familievennlig arbeidsliv for b?de kvinner og menn.
I samarbeid med 10 av de st?rste n?ringslivsorganisasjonene arrangerer BLD derfor konferansen Familievennlig arbeidsliv 12. -13. januar. Her skal vi se n?rmere p? hvordan bedriftene kan gj?re det enklere for ansatte av begge kj?nn ? kombinere arbeid og omsorg for barn og familie.
P? konferansen vil partene i arbeidslivet bli utfordret av statsr?d Audun Lysbakken. I sitt ?pningsinnlegg sp?r han hvordan kan vi f? kvinner til ? jobbe mer, og menn til ? jobbe mindre og ta mer ansvar hjemme? M? far ta st?rre del av foreldrepermisjonen, og er det greit at s? mange sm?barnsm?dre arbeider deltid? Eksisterer det en kultur p? arbeidsplassene som er med p? ? reprodusere tradisjonelle holdninger til kvinner og menn. Er de rause velferdsordningene en trussel mot verdiskaping og konkurranseevnen, eller det helt motsatte?
Konferansen vil bli fulgt opp med et langsiktig samarbeid med partene i arbeidslivet for et mer familievennlig arbeidsliv. Over to dager vil forskere og representanter fra arbeidslivet belyse spenningen mellom familie og arbeidsliv fra mange sider. Og m?let er alts? ? bidra til et mer familievennlig arbeidsliv.
Se program for konferansen
Les mer om konferansen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AID   #Internasjonalt Samisk Filmsenter   #Samisk Senter