Befolkningsstatistikk. Ekteskap og skilsmisser, 2009

P? oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet publiserer SSB resultater fra introduksjonsprogrammet.
Gjennom introduksjonsordningen f?r flyktningene blant annet oppl?ring i norsk og
samfunnskunnskap og tiltak som forbereder dem for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Alle flyktninger som kommer til Norge har rett og plikt til ? delta i et introduksjonsprogram.
– Av de som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2007 var 63 prosent i arbeid eller under utdanning i 2008. Den generelle sysselsettingen i Norge er p? ca 72 prosent, og derfor mener jeg resultatene for nyankomne flyktninger er bra. Det gj?res mye godt arbeid b?de av den enkelte deltaker og av kommunene som har ansvar for ? tilby introduksjonsprogram, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
?nsker flere kvinner i arbeid
Kvinner g?r i mindre grad over til arbeid eller utdanning enn menn etter endt introduksjonsprogram. Andelen kvinner som gikk over til arbeid/utdanning var 51 prosent for de som avsluttet program i 2007. Tilsvarende tall for menn er 75 prosent. Resultatene for menn fra for eksempel Afghanistan er 81 prosent overgang til ordin?rt arbeid eller utdanning.
– Jeg er sv?rt opptatt av ? forbedre resultatene for kvinner. Jeg har derfor satt i gang et forskningsprosjekt for ? f? fram mer kunnskap om hvorfor kvinner i mindre grad g?r ut i arbeid eller utdanning, sier Lysbakken.
Noen kommuner gj?r det veldig bra. I B?rum kommune g?r 86 prosent over til arbeid eller utdanning etter endt program.
Les saken hos SSB her: http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2010-02-19-01.html

Authors

Related posts

Top