Befolkningsstatistikk. F?dte, 2009 H?y fruktbarhet

? bli h?rt, bli tatt p? alvor og gitt reell medbestemmelse over eget dagligliv ? det er det aller viktigste for barn under barnevernets omsorg. Slik l?d hovedbudskapet fra barnevernproffene Olav, Sandra og Anne Mette da de leverte utfordringer til barneminister Audun Lysbakken under et m?te torsdag.
De tre representantene for barn som lever i barneverninstitusjoner understreket at barnevernet gj?r mye bra. Samtidig fortalte de om mange skuffelser i l?pet av sin oppvekst i institusjonene. Gjentatte flyttinger, uforutsigbarhet og manglende forklaringer var blant disse. De fortalte ogs? om opplevelser av ikke ? bli h?rt og trodd av tilsynsmyndighetene, og at barn i barnevernet derfor ofte n?ler med ? formidle sine erfaringer og synspunkter under tilsynsbes?kene. – Vi blir ikke trodd, og myndighetene h?rer mer p? de voksne enn oss, fortalte de.
Audun Lysbakken ber?mmet barnevernproffene for deres innsats og mot. ? Vi trenger disse stemmene. – Ingen andre kan gi oss bedre innsikt i hvordan barnevernets tilbud oppleves, sa Lysbakken. Han varslet forbedringer i tilsynsvirksomheten, og at han vil se etter l?sninger som bedre kan sikre at barn i barnevernet blir h?rt og gitt medinnflytelse der de er.

Authors

Related posts

Top