Politikk

Befolkningsstatistikk. Inn- og utvandring, 2009

?rlig rammes en million barn i Europa av at en av deres foreldre fengsles. Fengsling gir store konsekvenser for barna.
N? samles organisasjoner fra 17 europeiske land i Oslo for ? dele erfaringer og for ? f? informasjon om ny forskning om barn med foreldre i fengsel. Seminaret Children with Imprisoned Parents arrangeres i Oslo fredag 7. mai.

Fengsling f?rer til at mange familier p? utsiden av muren f?r sosiale, helsemessige og ?konomiske belastninger. Barna vokser opp under d?rligere levek?r og utsettes for flere belastninger enn andre barn. Noen barn blir syke som f?lge av at en av deres foreldre fengsles.

Hvordan kan barn av innsatte ivaretas bedre? Hvilke behov har barn i m?te med fengselet? Hvordan arbeider de ulike landene i Europa med disse problemstillingene? Representanter fra ulike organisasjoner i Europa formidler god praksis p? feltet.
Barneombud Reidar Hjermann er opptatt av at barn skal h?res, og p? seminaret forteller han om sitt arbeid for barn av innsatte. Statssekret?r Terje Moland Pedersen vil redegj?re for hvordan norsk kriminalomsorg arbeider for ? ivareta familierelasjoner under soning. Ulike forskningsmilj?er fra Europa vil fortelle om aktuell forskning p? feltet.

Seminaret arrangeres av Foreningen for Fangers P?r?rende (FFP) og Eurochips (European Network for Children of Imprisoned Parents) . Seminaret arrangeres i forbindelse med at Eurochips sin generalforsamling avholdes i Oslo 8. mai.

Presse er velkommen p? seminaret! Meld gjerne fra p? forh?nd.

Tittel p? seminaret: Children with Imprisoned Parents ? Exchanging experience and good practise
Tid: Fredag 7. mai kl. 12.30 – 17.30
Arrang?r: Foreningen for Fangers P?r?rende (FFP)
Sted: H?ndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Mestersalen, 2. etasje, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Kontaktperson : Hanne Hamsund, daglig leder i FFP
Telefon: 22 11 41 30, 900 94 231

Similar Posts