Diplomati

Bekymret for religi?se minoriteter i Syria

Bilde: Damaskus ? kirkeport i gamlebyen. (Foto: Skeie/Stefanusalliansen)

Kristne trosfrihetsgrupper fra hele verden, organisert i ?Religious Liberty Partnership? (RLP), oppfordrer FNs spesialutsending til Syria til ? fokusere sterkere p? s?rbare etniske og religi?se minoriteter i landet. RLP oppfordrer ogs? kirkene til ? markere en s?rskilt internasjonal b?nnedag for Syria s?ndag, 23. juni 2013.
Uttalelsen som ligger vedlagt ble vedtatt i forlengelsen av RLPs konferanse i Istanbul rett f?r p?ske (18.-22. mars). Ed Brown og Jon-Geir Dittmann var her delegater fra Stefanusalliansen.
? Valget falt raskt p? Syria da det ble sp?rsm?l om hvilket land vi p? konferansen skulle l?fte fram, forteller menneskerettighetsr?dgiver Ed Brown.
Brown var en av arkitektene og strategene bak uttalelsen som n? sendes rundt til kirker og organisasjoner verden over. Uttalelsen tar ikke side i konflikten, men legger press p? det internasjonale samfunnet til ? ?ke anstrengelsene for en politisk l?sning. S?rlig fokuseres det p? den vanskelige situasjonen som de kristne og andre etniske og religi?se minoriteter befinner seg i, og det uttrykkes sterk bekymring for at s? mange av disse n? flykter fra landet hvor de har dype r?tter.
? Vi uttrykker ogs? bekymring for kirker og andre helligdommer som n? blir bombet i stykker, og for stadige kidnappinger og pengeutpressing som s?rlig religi?se minoriteter utsettes for, forteller Brown.

N?r det gjelder hva som konkret kan gj?res, oppfordres det internasjonale samfunnet til ? anstrenge seg for ? beskytte de etniske og religi?se minoritetene. Disse m? ikke isoleres som n?, men trekkes med n?r det en dag skal forhandles om en politisk l?sning i landet. En annen viktig sak for myndighetene er ? st?tte frivillige organisasjoner og kirker inne i Syria som gj?r en formidabel innsats for de mange n?dlidende. Det gjelder ogs? dem som arbeider med flyktningene p? grensene.
Kirker og kristne organisasjoner oppfordres til ? skrive til FNs spesialutsending til Syria og be ham om ? arbeide s?rlig for de etniske og religi?se minoritetene i landet. Alle kirker oppfordres ogs? til ? markere en b?nnedag for Syria s?ndag 23. juni 2013, som ogs? er verdens flyktningss?ndag. Stefanusalliansen stiller seg bak denne oppfordringen og vil sende ut b?nneemner og informasjon.
? Vi i Stefanusalliansen vil n? starte en aksjon der vi ber v?re 6000 appellvenner om ? skrive brev til FNs spesialutsending, forteller Ed Brown. ? P? den m?ten st?tter vi opp om FNs anstrengelser, men de mange brevene vil ogs? legge press ved ? minne om hvor viktig det er at de religi?se og etniske minoritetene i landet blir sett og beskyttet s? langt det er mulig.
For ytterligere informasjon/intervju, kontakt Stefanusalliansens menneskerettighetsr?dgiver Ed Brown, tlf. 23408815/ 97725015.

Vedl.: Istanbul Statement on the Church in Syria. Issued by the Religious Liberty
Partnership. April 2013

Stefanusalliansen er en kristen menneskerettighetsorganisasjon med fokus p? trosfrihet. Under mottoet ?Sammen for de forfulgte? formidler Stefanusalliansen st?tte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forf?lges eller undertrykkes p? grunn av sin kristne tro.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Felipe Massa   #KGK   #NGK   #Scuderia Ferrari-teamet