Ber 287 kommunar ta i mot 5300 flyktningar

(Oslo, 23.9.2010) Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og andelslaget ULOBA ?nsker pressen velkommen til ?pningskonferansen for Mitt Liv-kampanjen:
Tid: Mandag 27. september kl. 10.00 ? 14.30 (se vedlagt program)
Sted: Oslo Plaza (Olympen)
Mitt Liv-kampanjen handler om funksjonshemmedes rett til ? delta i samfunnet p? lik linje med alle andre. M?let med kampanjen er rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), slik at alle funksjonshemmede som har behov for det kan f? tilbake styringen over sin egen hverdag. I dag er det opp til kommunen om funksjonshemmede f?r ansette og lede sine egne assistenter.
Disse deltar i programmet:
Torbj?rn Jagland, Generalsekret?r i Europar?det, om likeverd for funksjonshemmede i et rettighetsperspektiv.
Sunniva ?rstavik, Likestillings- og diskrimineringsombud, om BPA som et likestillings- og antidiskrimineringstiltak.
Erna Solberg, H?yreleder, i paneldebatt med andre stortingspolitikere. Debatten ledes av Tom Berntzen.
ECON presenterer en samfunns?konomisk unders?kelse av BPA i Norge (2010).
Vi legger frem en fersk unders?kelse om BPA i norske kommuner (2010).
Kampanjeambassad?rene deler av sine liv med eller uten BPA.
Guro Fjellanger er konferansier.
Pauseunderholdning ved Gatas Parlament.
Torbj?rn Jagland, Sunniva ?rstavik og andre deltagende vil v?re tilgjengelig for kommentar til pressen underveis.
Kampanjen har allerede over 11 000 medlemmer p? kampanjesiden: facebook.com/mittliv2010
Om brukerstyrt personlig assistanse :
Lovfestet i Sosialtjenesteloven siden 2000, men mange f?r avslag.
Hensikten med BPA-ordningen er at den funksjonshemmede skal styre sin egen assistanse for ? gi dem muligheten til ? delta i arbeids- og samfunsliv, og til ? leve et selvstendig og fritt liv.
Bondevik ll ? regjeringen la frem et forslag om rettighetsfesting f?r den gikk av (2005).
Dav?rende helseminister Sylvia Brustad sendte forslaget om rettighetsfesting p? h?ring i 2006/07. 70 % av h?ringsinstansene svarte ja p? sp?rsm?let om BPA skal bli en individuell rettighet.
Pressekontakt:
Ben S. Holan, Geelmuyden.Kiese
[email protected]
+47 47 40 94 59
Kontaktpersoner:
Arne Lein, NHF
[email protected]
+47 90 79 65 98
Jens Petter Gitlesen, NFU
[email protected]
+47 41 10 13 42

Vibeke Mar?y Mellstr?m, ULOBA
[email protected]
+47 97 16 54 07

Authors

Related posts

Top