Politikk

Betre service og meir effektivitet i utlendingsforvaltninga

I statsbudsjettet for 2010 aukar l?yvinga til samiske kulturform?l med 10 millionar kroner. 3,3 millionar g?r til kulturform?l under Sametinget, som f?r ei l?yving p? totalt 65 millionar kroner i 2010.
Tilskotet til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester vil f? ein auke p? 10,2 millionar kroner. Tilskotet til Landsdelsmusikerne i Nord-Norge aukar med 1 million kroner, noko som vil gje eit tilskot p? i underkant av 17,2 mill. kroner. Desse tiltaka vil ogs? kome Finnmark til gode. Tilskotet til Stellaris Danseteater er foresl?tt auka til vel 4 millionar kroner.
Internasjonalt samisk filmsenter f?r ei auke p? 500000 kroner fr? posten for regionale filmmidlar, og nordomr?desatsinga aukar fr? 5 millionar til 9 millionar kroner i 2010.
Den totale l?yvinga over KKDs budsjett til Finnmark i 2010 er p? om lag 33,4 millionar kroner.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/pressesenter/pressemeldinger/2009/meir-til-samiske-kulturformal.html?id=581502

Similar Posts