Internasjonalt

Bruker mest legemidler i Hedmark, Oppland og ?stfold

25-02-2013 11:20 Apotekforeningen Apotekforeningens legemiddelstatistikk for 2012 viser at det er innbyggerne i innlandsfylkene som bruker aller mest legemidler, fulgt av ?stfold. Minst legemidler per innbygger ble det brukt i Oslo, Rogaland og S?r-Tr?ndelag.

Apotekforeningens legemiddelstatistikk for 2012 viser at det er innbyggerne i innlandsfylkene som bruker aller mest legemidler, fulgt av ?stfold. Minst legemidler per innbygger ble det brukt i Oslo, Rogaland og S?r-Tr?ndelag.
Bruker mest legemidler i Hedmark og Oppland
Innbyggerne i Hedmark bruker flest legemiddeldoser. Med sine 639 definerte d?gndoser per innbygger, brukte hver hedmarking i gjennomsnitt nesten 1,8 legemiddeldoser hver dag i hele 2012. Dette er nesten 26 prosent mer enn landsgjennomsnittet, som er p? 1,4 doser daglig.
Oppland og ?stfold f?lger p? plassene bak Hedmark n?r det gjelder d?gndoser per innbygger. Oppland har g?tt forbi ?stfold i legemiddelbruk per innbygger, jf. tabell 1.
Oslo, Rogaland og S?r-Tr?ndelag er fylkene der innbyggerne i gjennomsnitt bruker f?rrest legemiddeldoser, alle omkring 10 prosent mindre enn landsgjennomsnittet.
– At de bruker mest legemidler i innlandsfylkene henger trolig sammen med at de har den h?yeste andelen eldre i disse fylkene. Det er de eldste som bruker mest legemidler. De over 60 ?r st?r for omtrent 60 prosent av legemiddelbruken, mens de bare utgj?r i overkant av 20 prosent av befolkningen, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen. At legemiddelbruken er h?y i ?stfold forklares imidlertid ikke av alderssammensetningen i fylket.
Dyrest legemiddelbehandling i Oslo og ?stfold
Tabell 2 viser at det er innbyggerne i Oslo som har h?yest legemiddelutgifter i 2011, med kr 4 269 per innbygger. Imidlertid inkluderer dette tallet ogs? en del av legemiddelutgiftene ved sykehus som behandler pasienter fra andre fylker, samt at flere av sykehusene i Oslo tar seg av de aller mest kompliserte og kostbare behandlingene. I tillegg kommer at mange som bor i Akershus handler p? apotek i Oslo. Alle tall viser legemiddelomsetningen i apotekene per fylke, og tar ikke hensyn til kundenes bosted. Dette antas ? v?re noe av ?rsaken til at Akershus kommer ut som det fylket der utgiftene er lavest per innbygger.
Legemiddelutgiftene per pasient er nest h?yest i ?stfold, der man i gjennomsnitt brukte legemidler for 3 974 kroner i 2012. P? tredje plass f?lger Troms med 3 955 kroner per innbygger.
Etter Akershus er det innbyggerne i Finnmark som har de laveste legemiddelutgiftene. Her brukes det legemidler for 3 298 kroner per person, som er 20 prosent mindre enn i ?stfold og 23 prosent lavere enn i Oslo. Sogn og Fjordane og Akershus ligger p? plassene foran Finnmark.
Tabell 1: Legemiddelomsetning og ?bruk per fylke i 2012 ? (sortert etter antall doser per innbygger og kroner per innbygger ? eksklusiv verterin?rlegemidler) Fylkemill.krKr/ innbyggeremill. DDD DDD/ innbyggere
Hedmark7473 877123639
Oppland7373 940115614
?stfold1 1063 974170609
Nordland9113 824134563
Nord-Tr?ndelag4893 66273549
Telemark6203 64793546
Vest-Agder6783 89195542
Aust-Agder4133 70659532
Vestfold8543 612126532
Buskerud9123 440137515
M?re og Romsdal9203 587131512
Sogn og Fjordane3593 32054503
Finnmark2433 29837502
Troms6273 95579497
Hordaland1 6723 409231471
Akershus1 7883 214261469
S?r-Tr?ndelag1 0583 551138462
Rogaland1 4633 302200450
Oslo2 6184 269275448
Norge18 2193 6542 530507

A to już wiesz?  16 000 barn lider etter tyfonen i Filippinene

Tabell 2: Som over – Sortert etter kroner per innbygger
Fylkemill.krKr/ innbyggeremill. DDD DDD/ innbyggere
Oslo 2 618 4 269 275 448
?stfold 1 106 3 974 170 609
Troms 627 3 955 79 497
Oppland 737 3 940 115 614
Vest-Agder 678 3 891 95 542
Hedmark 747 3 877 123 639
Nordland 911 3 824 134 563
Aust-Agder 413 3 706 59 532
Nord-Tr?ndelag 489 3 662 73 549
Telemark 620 3 647 93 546
Vestfold 854 3 612 126 532
M?re og Romsdal 920 3 587 131 512
S?r-Tr?ndelag 1 058 3 551 138 462
Buskerud 912 3 440 137 515
Hordaland 1 672 3 409 231 471
Sogn og Fjordane 359 3 320 54 503
Rogaland 1 463 3 302 200 450
Finnmark 243 3 298 37 502
Akershus 1 788 3 214 261 469
Norge 18219 3 654 2 530 508

Om apotekforeningen
Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.
Alle apotek, b?de privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.
Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les v?r ?Strategi for apotek 2012-2014?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy