Diplomati articles

Mer enn bare sykehus

Mer enn bare sykehus

Barn har faktisk f?rre rettigheter enn voksne n?r det kommer til rehabilitering. Faktisk tilh?rer rehabilitering av skadde barn nesten til unntakene fra regelen. Rehabiliteringspotensialet spolert Generalsekret?r i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad, bekrefter dette. – Barn rehabiliteres stort sett ikke i Norge.…

Sykt barn

I tillegg til et verdenskjent Munch-bilde, er sykt barn en problemstilling mange foreldre kjenner altfor godt til. Her gjelder det ? kjenne sine rettigheter. Mange bekymringer – N?r man har et sykt barn, slipper man alt man har i hendene. Det viktigste er at barnet skal bli friskt.…

Folk stoler p? apotek og lege

Folks tillit til viktige helseinstitusjoner som apotek og leger er sv?rt h?y. Tre av fire har stor tillit til apotekene, mens tre av fem har stor tillit til legene, viser en unders?kelse TNS Gallup har gjort for Apotekforeningen. – Helsetjenesten st?r…
Top