Internasjonalt

Droger, män och rock n? roll ? Den kvinnliga rockstjärnans perspektiv

Atte Oksanen har i sin nya artikel studerat hur beroende och rehabilitering beskrivs i kvinnliga rockstjärnors biografier fr?n 80-talet fram?t. Trots att m?nga av de böcker som Oksanen läst inte tar upp ett eget missbruk, tangerar alla böcker missbruk p? ett eller annat sätt. Han har ocks? sett p? vilken roll genus spelar i berättelserna om missbruket.
Ur Atte Oksanens material formas en bild av kvinnliga artister som f?tt kämpa mot förväntningen att bete sig som män. Trots att könsrollerna ändrades snabbt under 60- och 70-talet betraktades kvinnliga artister ofta ur ett manligt perspektiv. Janis Joplins alkohol- och drogproblem har till exempel uppfattats som ett sätt att hantera sin situation ?som en man?, som ensam kvinna i en mansdominerad industri. Andra artister beskriver sv?righeter med att vara en kvinna i rockkulturen, inte bara som artist utan ocks? som fru och flickvän. M?nga artister beskriver utnyttjande managers (som Cherie Currie fr?n gruppen The Runaways) och v?ldsamma män (som Ronnie Spector och Tina Turner).
Studien är publicerad i NVC:s tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Ehrling   #FN