Kulturpolitikk

DSB inng?r samarbeid med Redningsselskapet

16-09-2013 14:11 Redningsselskapet Redningsselskapet har i dag signert en avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om ? samarbeide n?rmere for ? styrke beredskapen i Norge.

Redningsselskapet har i dag signert en avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om ? samarbeide n?rmere for ? styrke beredskapen i Norge.

DSB og Redningsselskapet (RS) er enige om at de har flere felles arbeids- og ber?ringspunkter. Samarbeidet skal komme samfunnet til gode gjennom et synlig samarbeid som ivaretar et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Avtalen legger opp til at samarbeidet styrkes b?de sentralt og lokalt, og man ser for seg jevnlige m?ter p? lederniv?.
?Vi ?nsker oss en ?rlig konferanse hvor den profesjonelle delen av frivilligheten, og andre rednings- og beredskapsinstanser, kan sette seg ved samme bord for ? dele erfaringer og finne l?sninger som gj?r det lettere ? samhandle n?r hendelser eller katastrofer skjer. Slik det er n? ligger ansvaret s? spredt at vi mister oversikt, og dermed g?r glipp av viktig kapasitet. Redningsselskapet er en profesjonell organisasjon, og som i tillegg har mange frivillige, noe som gir dem en s?rstilling i beredskapsarbeidet vi legger opp til i fremtiden, sier Direkt?r i DSB Jon A. Lea.
?At DSB n? kommer frem til konkrete praktiske forslag til hvordan de kan bruke v?r beredskapskapasitet er like viktig som konferanser. Vi har for eksempel stor kapasitet til ? bist? lokale brannkorps kysten rundt med slukking siden de fleste av v?re sk?yter er dimensjonert og trenet for nettopp slike oppdrag. I sommer har vi bist?tt ved flere gress-, hytte- og husbranner langs kysten, sier Generalsekret?r Rikke Lind i Redningsselskapet.
RS er en humanit?r organisasjon med form?l ? redde liv, berge verdier, verne kystmilj?et og opplysningsvirksomhet og forebyggende arbeid for bedre sikkerheten til sj?s. RS er en prim?rressurs i den norske sj?redningstjenesten og leverer beredskap langs hele norskekysten og p? utvalgte innsj?er med til sammen 44 redningssk?yter. Det finnes 10 distriktskontor rundt i landet p? lokalt niv?. I tillegg driver RS Sj?redningsskolen som er et kurs og kompetansesenter i Stavern.
DSB skal ha oversikt over risiko og s?rbarhet i samfunnet, og v?re p?driver i arbeidet med ? forebygge ulykker, kriser og andre u?nskede hendelser. DSB skal s?rge for god beredskap og effektiv ulykkes- og kriseh?ndtering.
Dette er noen av de arenaer partene ser for seg at det er naturlig med et styrket samarbeid.
*?vingsforum
*Redningsforum
*RITS forum
*Konferanser
*N?dnett
*R?d, utvalg og referansegrupper
*Dialogm?ter p? relevante omr?der og niv?er

A to już wiesz?  Thommessen til topps i Plan Norge

Bildetekst:
Direkt?r Jon A.Lea og generalsekret?r Rikke Lind i Rednbingsselskapet har i dag skrevet under en avtale om n?rmere samarbeid p? beredskap og sj?sikkerhet.

FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er en frivillig organisasjon som driver de 44 redningssk?ytene som dekker norskekysten og de to st?rste innsj?ene Mj?sa og Femunden. De siste ti ?rene har redningssk?ytene reddet 350 liv og berget 1000 fart?y fra forlis.
I tillegg driver Redningsselskapet et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for ? bedre sj?sikkerheten. Mer en 30.000 barn og unge er hvert ?r i kontakt med sj?vettbudskapet til Redningsselskapet. Les mer p? www.rs.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy