Politikk

Er arbeidslivet familievennlig nok?

Barna i SOS-barnebyen som ligger 16 km utenfor hovedstaden Port-au-Prince er alle i god behold. Barnebyen har kun mindre skader, og forbereder seg n? p? ? hjelpe andre barn og familier som er rammet av jordskjelvet.

Det er sv?rt gledelig at alle barn under v?r omsorg har det bra. N? er det viktig ? hjelpe andre barn og deres familier. Barn som er alene i katastrofesituasjoner er spesielt utsatt for overgrep, og derfor er det sv?rt viktig at disse blir beskyttet s? raskt som mulig.

I samarbeid med SOS-barnebyer p? Den Dominikanske Republikk, SOS-organisasjoner i Sentral- og Latin-Amerika og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner, forberedes n? n?dhjelpsforsyninger som mat, medisiner, rent drikkevann, kl?r og midlertidig husly for barn og familier som har mistet sine hjem i jordskjelvet. Psykologisk hjelp vil ogs? bli iverksatt for utsatte familier og deres barn gjennom v?re familieprogram.

Barn f?rst
? M?let er ? s?rge for sikkerhet til flest mulig barn, og deretter gjenforene s? mange barn som mulig med foreldre og familier. Av erfaring vet vi at sv?rt mange barn mister sine familier og sitt nettverk under naturkatastrofer, og SOS-barnebyer vil ta et langsiktig ansvar for disse barna, sier generalsekret?r i SOS-barnebyer, Svein Gr?nnern.

Arbeidet med gjenforening gj?res i samarbeid med det Internasjonale R?de Kors.

Lokalt tilstede
SOS-barnebyer p? Haiti er en lokal organisasjon med lang erfaring fra katastrofearbeid som f?lge av flere orkaner. Vi er etablert b?de i Port-au-Prince og i Cap Ha?tien lenger nord i landet. Nasjonalkontoret i hovedstaden er ?delagt. Alle ansatte er i god behold, men leter etter sine egne familier.

SOS-barnebyer har s?kt Utenriksdepartementet om 15 millioner kroner i st?tte til barna p? Haiti.

Fakta om SOS-barnebyer p? Haiti
SOS-barnebyer Haiti ble grunnlagt i 1979. Haiti er et av verdens fattigste land, og har flere ganger blitt rammet av naturkatastrofer. Vi hjelper mange tusen barn og deres familier p? Haiti, fordelt p? f?lgende program:

Programmer:

2 SOS-barnebyer og ungdomshus (for 600 barn og ungdommer)
2 SOS-skoler og SOS-yrkesoppl?ringssentre (for 1800 elever)
4 SOS-familieprogrammer (for mer enn 2 500 barn og deres familier)

Norske faddere:

Ca. 1 000 norske SOS-faddere st?tter SOS-barnebyers program p? Haiti.

Hjelpe barna p? Haiti
?nsker du ? hjelpe barna p? Haiti kan du gi et bidrag eller bli Haiti-fadder.

Du kan ogs? ringe v?r Givertelefon p? 820 44 708 for ? gi 200 kroner, eller 820 43 073 for ? gi 100 kroner.

Similar Posts