Barn

Et viktig skritt mot ? avvikle barneekteskap

FNs generalforsamling har n? vedtatt sin f?rste resolusjon om avskaffelse av barneekteskap og tvangsekteskap. 109 medlemsland har signert. Det betyr at det internasjonale samfunnet n? mobiliserer for ? beskytte de om lag 140 millioner jentene som ellers vil komme til ? st? barnebrud det neste ti?ret.
? Dette er viktig for barna. Barneekteskap bryter med barns rettigheter og er roten til mye smerte i barns liv, som vold, overgrep, tidlig graviditet, tvungent arbeid, d?rlig helse og mangel p? utdanning. Det internasjonale samfunnet kan ikke bare st? og se p? det ? vi m? forplikte oss til ? gj?re noe, sier generalsekret?r i Plan Norge, Olaf Thommessen.
Utbredt ? gifte bort barn
FN estimerer at det med dagens utvikling ?rlig vil v?re rundt 14 millioner barn som giftes bort f?r de er 18 ?r, de neste ti ?rene. Det vil si at det er nesten 39 000 jenter som tvinges til gifterm?l for hver dag som g?r. Plan med flere organisasjoner har i flere ?r jobbet for at det skal bli 18-?rsgrense for ? gifte seg. Jo senere en jente gifter seg, jo mer utdanning, sunnere barn og h?yere inntekt f?r hun.
? Denne FN-resolusjonen er et steg i riktig retning for ? f? slutt p? noe av det mest skadelige vi gj?r mot barna v?re ? nemlig ? tvinge dem til ? gifte seg som mindre?rige. Plan har jobbet for ? avvikle barneekteskap i mange ?r, og endelig er vi h?rt, sier Thommessen.
Bred enighet i FN
Resolusjonen ble vedtatt i FNs generalforsamling 21. november og er et resultat av et m?lrettet p?virkningsarbeid mot FNs medlemsland fra FN-organisasjoner, Plan og andre frivillige organisasjoner. Resolusjonen bygger p? et vedtak i FNs menneskerettighetsr?d i Gen?ve fra september i ?r.
Med oppslutning fra 109 land er det bred enighet i verden om ? jobbe for ? f? bukt med barneekteskap. FN vil f?lge opp dette p? h?yeste niv? med m?l om ? vedta en forpliktende resolusjon neste h?st.
Plan Norge – for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #England   #Morten Malting   #Scandic Hotels Telefon   #Som Nordens