Politikk

Europaeliten p? 10.000m til Bislett Stadion den 4.juni

Medietilsynet jobber hele tiden med ? vurdere barns rett til informasjon og ytring opp mot barns krav p? beskyttelse mot skadelig innhold. Dette er en viktig balansegang for Medietilsynets r?dgivere, enten de setter aldersgrense p? film, gir r?d om dataspill og internettbruk eller vurderer om et TV-program b?r sendes etter kl 21.

I Medietilsynets ?rsmelding for 2010 presenteres Medietilsynets omfattende arbeid for ? bidra til at barn og unge opplever seg kompetente og trygge til ? takle ulike medier. Tilsynets oppgaver omfatter ?rlig forh?ndskontroll av kinofilmer, stikkpr?ver av DVDer, mediebruksunders?kelser for barn og unge, tilsyn med kringkasterne og opplysningskampanjer. Sentralt i beskyttelses- og veiledningsarbeidet st?r dialog med engasjerte barn og unge og deres foreldre.

Tilsyn med nye ?yne

De siste ?rene har Medietilsynet arbeidet med ny metodikk for tilsynsarbeidet etter kringkastingsloven. M?let har v?rt ? etablere en helhetlig plan for tilsynsarbeidet. Enkelte av forslagene fra arbeidsgruppen inneb?rer en endring av arbeidsmetode, spesielt i forhold til ? bruke kommunikasjon som virkemiddel p? linje med ?konomi og jus. Det legges ogs? opp til et tilsynsarbeid som i st?rre grad blir styrt etter fastsatte ?rsplaner og halv?rsplaner.

Produksjonstilskudd for dagsaviser
Det var totalt 138 aviser som kvalifiserte for produksjonstilskudd i 2010. Aleneavisene ?mli-avisa, Lokalavisa Verran-Namdalseid og Solung-avisa mottok produksjonstilskudd for f?rste gang i 2010. Landets aviser har fremdeles en sterk posisjon sammenlignet med andre medier. Fra 1971 til 2010 har 32 nr. 2-aviser kommet inn i tilskuddsordningen. I samme periode er 49 nr. 2-aviser blitt lagt ned. Samlet sett fortsatte opplagsnedgangen i 2010. Som tidligere ?r rammer nedgangen i all hovedsak de st?rre riks- og regionsavisene, mens s?kalte nisjeaviser og mindre lokalaviser opprettholder og ?ker opplaget noe.
Les ?rsmeldingen elektronisk eller last ned pdf versjon

Similar Posts