Barn

Fairtrade bekymret for stadig synkende kaffepriser

-Det er grunn til ? v?re bekymret over den negative utviklingen.
Bare i l?pet av tre ?r har vi sett at kaffeprisene har mer enn halvert seg. N?
er kaffeprisene p? et bunniv? og dette f?rer til enda
lavere inntekt for allerede fattige mennesker, sier produktsjef i Fairtrade
Norge, Helle Mj?s.
Svingningene i markedet har v?rt store de siste ?rene. Sommeren 2011 kostet en halv kilo kaffe om lag 2,60 dollar p? b?rsen i New York. To ?r senere var den nede i 1,20 dollar.
– Kaffe, i likhet med mange andre r?varer, har igjennom mange ?rtier v?rt gjenstand for store svingninger i r?varepris. Men dagens kaffepris er n? p? et rekordlavt niv?, og det er sterk
grunn til bekymring, sier Mj?s.
Mange kaffeb?nder lever i dag under vanskelige k?r og de synkende kaffeprisene gj?r dem enda mer s?rbare.
– De fattigste, de som ikke kjenner verdien av sin r?vare og de som ikke har en kvalitet som skiller seg ut p? noen m?te, er spesielt utsatt for svingningene i markedet. For mange av de fattige b?ndene betyr dette at de kanskje ikke har r?d til maten og medisinene de trenger til seg og familien. Mange har heller ikke r?d til ? kj?pe skoleb?ker til barna eller ser seg n?dt til ? ha dem i arbeid p? g?rden for ? spe p? inntekten, sier Mj?s.
Minimumspris gir beskyttelse
Hun understreker at Fairtrade har iverksatt flere tiltak som skal gi fattige b?nder beskyttelse mot slike
prisfall.
-For det f?rste krever Fairtrade at alle kaffeb?nder skal v?re organisert i
kooperativer. P? den m?ten st?r de sterkere sammen og kan gj?re felles tiltak
for ? ?ke kvaliteten p? kaffen de dyrker. Dette gj?r ogs? at kooperativet skal
kunne forhandle frem en god pris p? vegne av alle b?ndene, forteller Mj?s.
I tillegg har Fairtrade fastsatt en minimumspris p? 1,40 dollar per pund kaffe (ca halv kilo) for
Fairtrade-sertifisert kaffe. Kj?pere betaler i tillegg en pott penger p? 0,20
dollar per pund, som kooperativet bruker p? utviklingstiltak for n?rmilj?et
eller p? ? ?ke kvalitet og produktivitet p? kaffeavlingene.
Ungdom vil ikke g? i foreldrenes fotspor
Det er ogs? andre forhold som gj?r at kaffebondens hverdag endrer seg.
– I flere land har det v?rt en dreining mot at den oppvoksende generasjon i kaffeproduserende land ikke ?nsker ? g? i sine foreldres fotspor. ? v?re kaffebonde representerer ikke n?dvendigvis
den lyse fremtiden de ?nsker seg. Innen b?de kaffe, kakao og andre r?varer ser man at b?ndenes barn ikke ?nsker ? ta over etter sine foreldre. Dette betyr at r?varer som vi i dag er vant til ? kj?pe hver dag til lave priser, vil bli r?varer det er mangel p? og som vil ?ke kraftig i pris.
Selv om denne utviklingen kanskje gir ?kt pris p? sikt, skaper det andre og alvorlige utfordringer for kaffebonden.
– Det tar mange ?r ? dyrke frem et kaffetre. Samtidig g?r viktig kunnskap om hvordan man dyrker frem god kaffe tapt.
-Hva kan enkeltindividet gj?re?
-Kj?pe Fairtrade-merket kaffe og andre Fairtrade-merkede produkter. Nordmenn er oppdratt til alltid ? g? etter det billigste produktet, men dette kan bety at den som har dyrket r?varen ikke f?r
en betaling det g?r an ? leve et trygt og godt liv for. Det er ikke bare kj?peren, import?ren og dagligvarebutikken som har et ansvar for at b?nder og arbeidere f?r en fair betaling for r?varen de dyrker, det har ogs? du og jeg hver gang vi handler.
Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker b?nder og arbeidere i fattige land. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan de selv bekjempe fattigdom.

Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for b?nder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en b?rekraftig framtid.

Fairtrade-merking av produkter er et konkret og p?litelig verkt?y for import?rer og forbrukere i Norge som ?nsker ? bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.

I dag finnes det Fairtrade-merket kaffe, te, kakao, sukker, juice, is, sjokolade, bananer, ris, krydder, honning, bomull, blomster og vin i Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy