Politikk

Familie: Husk ? dokumentere s?knaden din

Vellykket integrering i

Hele 85 prosent av arbeidsgivere i Finnmark er delvis eller helt enig i at innvandrere tilf?rer arbeidslivet i regionen viktig kompetanse, viser en ny n?ringslivsunders?kelse.
– Det gleder meg ? se resultatene fra unders?kelsen. Dette viser at innvandrere er en ressurs som tilf?rer samfunnet v?rt betydelige impulser, kunnskap og mangfold. I tillegg f?r Norge tilgang p? viktig arbeidskraft, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
93,6 prosent i arbeid
Samtidig mener finnmarkingene at arbeidskraften innvandrerne representerer kan utnyttes bedre. Nesten halvparten av arbeidsgiverne mener at fordommer i egne rekker er en viktig ?rsak til at innvandrere i fylket ikke f?r jobb etter sine kvalifikasjoner.
– Innvandring til Norge gir oss betydelige muligheter b?de i dag og i framtiden. Men innvandring f?rer ogs? til ulike utfordringer. Disse utfordringene m? vi h?ndtere riktig b?de nasjonalt og lokalt for ? dra nytte av det store potensialet innvandringen er, sier Lysbakken.
S?r-Varanger kommune i Finnmark utmerker seg positivt p? flere omr?der n?r det gjelder integrering. Man har klart ? opprettholde et sv?rt h?yt niv? for sysselsetting og lav arbeidsledighet blant innvandrere. Hele 93,6 prosent av arbeidsinnvandrerne i S?r-Varanger er i arbeid, if?lge tall fra SSB. Det nasjonale gjennomsnittet er p? 81,1 prosent.
– Integreringen skjer lokalt. Det er i sm? og store kommuner de gode resultatene skapes. S?r-Varanger kommune er et eksempel til etterf?lgelse, sier statsr?den.
N?ringslivsunders?kelsen i Finnmark ble gjennomf?rt av Perduco p? oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i forbindelse med statsr?dens folkem?te om integrering i Kirkenes 14. september 2010.
Les hele rapporten her.

A to już wiesz?  Ingen enkle l?sninger p? narkotikaproblemene

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy