Feil om barnevernet

Halv?rsrapportering fra kommunene viser at 173 nye stillinger vil opprettes i det kommunale barnevernet i 2010. Det utgj?r kun 43 prosent av de 400 stillingene som regjeringen mener er n?dvendig.
– Dette er ikke godt nok. Jeg er redd for at barn og unge som har behov for hjelp ikke f?r det fordi kommunene ikke prioriterer barnevernet godt nok, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Gjennom de siste ?rene har arbeidsbyrden til barnevernstjenesten v?rt jevnt ?kende, mens antall stillinger ikke har ?kt tilsvarende.
– For ? styrke det kommunale barnevernet ble det lagt til rette for 400 nye stillinger i statsbudsjettet for 2010, sier statsr?d Lysbakken.
Nye tall viser n? at kommunene vil ikke m?te kravet om 400 nye stillinger satt av regjeringen. Hittil i ?r har det v?rt en vekst p? 110 stillinger. I tillegg rapporterer kommunene om at det planlegges ? opprette 63 nye stillinger i 2. halv?r. Totalt ligger det an til 173 nye ?rsverk i det kommunale barnevernet i 2010.
– Mange barnevernsbarn har store utfordringer i livene sine, som krever at de m?ter kompetente fagfolk og en tjeneste som har nok kapasitet. Vi m? sikre at vi f?r de n?dvendige stillingene p? plass. Jeg vil komme tilbake til dette i budsjettet for 2011, sier Lysbakken.
Last ned stillingsrapportene (xlsx)

Authors

Related posts

Top