Kulturpolitikk

Flere jenter enn gutter d?r i katastrofer

Flere jenter enn gutter d?r i katastrofer
18-10-2013 08:28 Plan Norge Jenter har st?rre risiko enn gutter for ? d? i forbindelse med kriser og katastrofer. Det viser en fersk rapport fra Plan International. Spesielt utsatt er jenter mellom 10 og 19 ?r.

T?rke, konflikt, matkriser og naturkatastrofer har alle en betydelig og ?deleggende effekt p? framtiden til jenter i ten?rene (mellom 10 og 19 ?r). Kaotiske situasjoner presser hardt pr?vede familier ut p? kanten av stupet og rapporten viser at selv om begge kj?nn opplever utfordringer i forbindelse med katastrofer, har jenter i ungdoms?rene et spesielt behov for hjelp, som ofte blir oversett i slike sammenhenger.
– Erfaringene v?re fra arbeid i slike situasjoner er at unge jenter oftere blir utsatt for tvangsekteskap, de m? slutte p? skolen og mange utsettes for vold og overgrep. De har ogs? st?rre risiko for ? bli gravide eller smittet av sykdommer. Dersom foreldrene d?r, m? de ofte ta ansvar for sm?s?sken eller andre familiemedlemmer, sier J?rn Johansen, fungerende generalsekret?r i Plan Norge.
450 katastrofer hvert ?r
Det blir stadig flere kriser i verden. Rapporten viser at mens det p? 1970-tallet var om lag 90 kriser og katastrofer i l?pet av et ?r, er det n? opp mot 450 slike hendelser ?rlig. I forbindelse med tsunamien i Asia i 2004 d?de 45.000 flere kvinner og jenter enn menn og gutter.
– Disse konsekvensene for ten?ringsjenter i katastrofer er forutsigbare og mulig ? forhindre. Det er et grovt brudd p? deres rettigheter at det i s? liten grad blir tatt hensyn til deres behov i slike situasjoner, og uakseptabelt at dette er blant de minst prioriterte og d?rligst finansierte omr?dene i n?dhjelpssituasjoner, mener Johansen.
Utdanning er n?kkelen
Rapporten viser til at en opprettholdelse av skoletilbud kan v?re med p? ? bedre forholdene for jenter i katastrofesituasjoner. En skole betyr fysisk beskyttelse og et fristed der jentene f?r hjelp til ? forst? og bearbeide det som skjer rundt dem. Undervisningen gir dem en daglig rutine og skolen er en arena hvor de kan l?re livsviktig informasjon om hvordan de kan redusere risikoen for smitte av sykdommer og hvordan de f?r tilgang til mat og helsetjenester.
Rapporten anbefaler ogs? at det blir gjort mer for ? involvere jenter i n?dhjelpsarbeid og gi dem en mulighet til ? f? sin stemme h?rt i forbindelse med forebygging av katastrofer og i n?dhjelps- og gjenoppbyggingsarbeid.
– Jenter m? i langt st?rre grad enn i dag bli konsultert, b?de i forebygging av katastrofer, og i gjennomf?ringen av n?dhjelpsarbeid og gjenoppbygging. Det m? legges til rette for at ten?ringsjenters behov blir dekket i n?dhjelpssammenheng, og vi m? gi dem bedre tilgang til undervisning og helsetjenester og bedre beskyttelse mot vold og voldtekt, understreker Johansen i Plan Norge.

A to już wiesz?  Overtar som programsjef

Plan Norge – for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy