Politikk

Flere ?nsker hjelp mot tvangsekteskap

Norge har i dag et regelverk som gir en h?y grad av forbrukerbeskyttelse.

-Det er viktig at vi fortsetter med aktiv p?virkning overfor EU slik at forbrukernes interesser sikres best mulig, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
EU-kommisjonen la i 2008 frem forslag til nytt direktiv om forbrukerrettigheter. Direktivet omfatter rettigheter ved kj?p av varer, informasjonskrav til forbrukere og regler om angrerett i visse salgssituasjoner.
Regjeringen har jobbet aktivt med ? p?virke direktivforslaget for at Norge skal kunne opprettholde et h?yt niv? av forbrukerbeskyttelse. Det ble utarbeidet en felles EFTA-uttalelse til Kommisjonens forslag sammen med Island og Liechtenstein hvor det g?r klart frem at direktivet b?r bygge p? en minimumsharmonisering. L?sningen Norge ?nsker inneb?rer at medlemslandene kan g? lenger i forbrukerbeskyttelse enn de minstekravene direktivet setter.
For Norge er det viktig ? opprettholde regelen om fem ?rs reklamasjonsfrist.
Det har ogs? v?rt viktig ? sikre en mest mulig fleksibel standard for ? vurdere om avtalevilk?r er urimelige overfor forbrukere.
Arbeidet med direktivforslaget i de ulike EU-organene g?r videre. Nylig har rapport?r (saksordf?rer) i Europaparlamentet, Andreas Schwab, kommet med konkrete endringsforslag. Dette forslaget diskuteres n? i Parlamentet. Det er lagt opp til at parlamentsmedlemmene kan fremme sine forslag til endringer i f?rste halvdel av september.

Similar Posts