Flytting fordi barna trenger det?

Et samlet barnelovutvalg – alle unntatt Aleneforeldreforeningens dav?rende leder – anbefalte i NOU 2008:9 at sp?rsm?let om flytting med felles barn etter samlivsbrudd skulle sortere under felles foreldreansvar. Dav?rende barneminister Anniken Huitfeldt lyttet ikke til ekspertutvalget hennes forgjenger Karita Bekkemellem hadde nedsatt, men valgte oppsiktsvekkende ? f?lge mindretallet p? én.
Statssekret?r i BLD Ahmad Ghanizadeh fastholder i Aftenposten 05.04.13 at forelderen med barnets registrerte bostedsadresse fritt skal kunne flytte innenlands med felles barn, dersom vedkommende varsler den andre forelderen senest 6 uker f?r vedkommende flytter barna bort fra sitt vante n?rmilj? og den andre forelderen. Ghanizadeh hevder at dette er konfliktdempende, og at bestemmelsen er til barnets beste.
Foreningen 2 Foreldres kollektive erfaring gjennom 28 ?r er at flytting med felles barn slik at samv?r blir vanskelig eller umulig er den handling som skaper flest og st?rst konflikter mellom foreldre i en
reorganisert familie.
Dersom en av foreldrene ?nsker ? flytte fra felles n?rmilj?, vil det ikke da som regel v?re mye bedre for barnet i bli igjen i sitt vante n?rmilj? sammen med den andre forelderen og sine venner?
Som tillitsvalgt i F2F i 16 ?r har jeg til gode ? se én flytting med barn som er begrunnet i at “barnet trenger ? flytte”.

Om Foreningen 2 Foreldre: F2F er en kj?nnsn?ytral foreldreorganisasjon som har som m?lsetting ? sikre trygge familieforhold for barn som har to hjem. F2F ble startet i 1985 og har i dag i underkant av 1000 medlemmer. V?rt arbeid er forankret i FNs konvensjon om barnets rettigheter og Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Vi jobber for ? sikre barnets rett til et familieliv med begge foreldre, selv om mor og far ikke er kj?rester lenger.

Authors

Related posts

Top