Kariera LIFESTYLE

FM FOUNDATION ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

Data publikacji: 2017-08-29
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: FM FOUNDATION ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ
Kategoria: LIFESTYLE, Kariera

PIERWSZE PROJEKTY NA RZECZ PZRECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

FM FOUNDATION ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ LIFESTYLE, Kariera - PIERWSZE PROJEKTY NA RZECZ PZRECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

FM Logistic, jeden z głównych graczy na międzynarodowym rynku usług w zakresie magazynowania, transportu i pakowania, powołał niedawno do życia fundację korporacyjną o nazwie „FM FOUNDATION”. Pierwsze trzy oddziały firmy, w tym polski oddział, rozpoczęły realizację programów skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

– „Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem strategii Grupy FM, Chcąc wspierać projekty o charakterze humanitarnym, społecznym i środowiskowym, grupa założyła fundację korporacyjną, której celem będzie wspomaganie i współtworzenie projektów innowacji społecznej w dziedzinie integracji i opieki nad dziećmi” – informuje Piotr Sukiennik, dyrektor zarządzający na Europę Centralną w FM Logistic.

Oddziały FM Logistic w Polsce, we Francji i w Brazyli nawiązały współpracę z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia i wsparcia programów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i włączania młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Polski oddział FM rozpoczął współpracę partnerską z Fundacją Robinson Crusoe. Wspólnie opracowują mechanizm ekonomicznego i społecznego usamodzielniania młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych. Wychowankowie będą mieli możliwość wejścia do świata biznesu dzięki stażom organizowanym w czasie wakacji szkolnych.

Dodatkowe jesienne warsztaty poświęcone zawodom z sektora logistyki pozwolą poszerzyć horyzonty większemu gronu uczestników i rozszerzyć społeczny wpływ przedsięwzięcia poprzez sieć kontaktów indywidualnych. Promowanie potencjału zawodów związanych z logistyką ułatwi zawodowe ukierunkowanie młodych odbiorców.

Z kolei francuski oddział FM Logistic podpisał umowę partnerską z Apprentis d’Auteuil, stowarzyszeniem realizującym programy w zakresie opieki, edukacji, szkoleń i integracji skierowane do młodzieży. Dzięki temu możliwe będzie utworzenie pierwszej szkoły logistyki dla osób w wieku 18-25 lat, która umożliwi uzyskanie dyplomu.

W ramach partnerstwa FM Logistic Francja i Stowarzyszenie Apprentis d’Auteuil zamierzają wspierać młodych ludzi, którzy napotykają poważne trudności o charakterze edukacyjnym, społecznym czy rodzinnym, i którym zagraża wykluczenie. Organizacje pragną pomóc im w powrocie do aktywnego życia, dając im zawód z obiecującymi perspektywami.

Dwunastomiesięczne szkolenia pozwolą uczniom zdobyć dyplom pracownika magazynu logistycznego o wszechstronnych kwalifikacjach (odpowiednik specjalizacji „order picker”). Szkolenie wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem i zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach realizacji Programu Wsparcia Osobistego (APR). Program został opracowany przez AFC i ma stanowić kompleksową odpowiedź na problemy osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Elementem decydującym o sukcesie procesu integracji zawodowej młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji jest zaangażowanie osób kontaktowych i opiekunów uczestników programu.

Brazylijski oddział FM wspólnie ze swoim partnerem Fundacją Iochpe stworzył pierwszą szkołę logistyki. Dwunastomiesięczny program jest skierowany do młodzieży z ubogich dzielnic Sao Paolo i umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych oraz uzyskanie dyplomu zawodowego, który otwiera dostęp do rynku pracy. FM Logistic i Fundacja Iochpe zwróciły się do Federalnego Uniwersytetu stanu Paraná o udzielenie szkole akredytacji. Grupa 40 nauczycieli-wolontariuszy współpracujących z FM nie tylko szkoli młodych, lecz także przyczynia się do zmiany sytuacji społecznej uczniów i ich rodzin. Lokalne zespoły pozyskały do udziału w projekcie dostawców w celu zbudowania łańcucha solidarności. W regionie pilotażowym zaangażowanie miejscowego środowiska jest ważne dla przyciągnięcia nowych podmiotów.

Fundacja po uruchomieniu pilotażowych programów planuje przeprowadzenie wewnętrznej kampanii promocyjnej we wszystkich krajach, której celem będzie zebranie wśród współpracowników pomysłów na realizację nowych projektów. Fundacja będzie zachęcać swoich współpracowników do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kompetencji z myślą o zwiększeniu społecznego wpływu wspieranych projektów.

 

Informacje dodatkowe:

O FM Logistic w Polsce

FM Logistic Polska to oddział międzynarodowego organizatora rozwiązań logistycznych. Swoją działalność w Polsce firma rozpoczęła w 1995 roku. FM Logistic Polska posiada 9 centrów logistycznych: Mszczonów (3 obiekty: siedziba oddziału i 2 centra dystrybucyjne), Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz, Wola Bykowska, Piotrków Trybunalski, Olszowa, Poznań i Błonie. Zatrudnia blisko 3 tysiące pracowników, dysponuje łącznie ponad 550 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz flotą ok. 2 tysięcy pojazdów.

O FM Logistic na świecie

W ciągu 50 lat, firma FM Logistic stała się jednym z międzynarodowych liderów w dziedzinie magazynowania, transportu i pakowania. Jako niezależna i rodzinna grupa, jest uznawana za eksperta w obsłudze logistycznej klientów z sektora dóbr konsumpcyjnych, środków czystości  i kosmetyków, artykułów przemysłowych oraz produktów ochrony zdrowia.

FM Logistic jest obecne na 3 kontynentach i w 5 strefach biznesowych (Europa Zachodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Azja i Ameryka Łacińska). Obecnie operator zatrudnia ponad 23 000 pracowników i osiąga przekraczające miliard euro przychody (z czego 63% jest realizowane w skali międzynarodowej). Grupa jest pionierem w zakresie przyszłościowych, skutecznych rozwiązań optymalizujących łańcuchy dostaw, autorem koncepcji, takich jak pooling (wspólne zarządzanie zasobami transportowymi i logistycznymi) i Collaborative Routing Centre (łączenie przepływu towarów wielu klientów i dostawców). We współpracy z producentami firma opracowała również innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w magazynach jutra, takie jak: AGV, drony, roboty, wykorzystanie Big Data etc. FM Logistic także aktywnie wspiera także start-upy, powstałe w duchu tzw. gospodarki współdzielenia, które mogą mieć wkład w rozwój  dziedzin takich jak magazynowanie i transport. Mając na względzie nowe wzorce konsumpcyjne, firma FM Logistic stworzyła i wdrożyła projekt  CityLogin, przyjazne dla środowiska rozwiązanie  dla tzw. ostatniej mili dla dostaw w Rzymie, Madrycie i Paryżu, a wkrótce także w Mediolanie, Warszawie i Moskwie.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
FM FOUNDATION ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ LIFESTYLE, Kariera - PIERWSZE PROJEKTY NA RZECZ PZRECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
Hashtagi: #LIFESTYLE #Kariera

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kariera   #LIFESTYLE