Politikk

FN etablerer ny likestillingsenhet

F?r refundert utgifter ved akutt fare for

– Dersom en ungdom s?ker hjelp i dag fordi de frykter for ? bli tvangsgiftet, forsikrer jeg at de f?r den hjelpen de trenger. Vi skal s?rge for at alle som bist?r i dette arbeidet har gode nok virkemidler til ? gi best mulig bistand, sier barne-, likestilings- og integreringsminister Audun Lysbakken.
Et av tiltakene i arbeidet mot tvangsekteskap er ? ?ke antall nasjonale boplasser fra 10 til 30 plasser. I p?vente av at disse kommer p? plass, har departementet blitt enig med de frivillige organisasjonene om ? refundere utgifter til alternative botilbud ved akutte tilfeller.
– N?r situasjonen er alvorlig og ungdommen tar kontakt for ? f? hjelp, er det helt avgj?rende for tillitten til systemet at vi har et godt beredskap. ?kningen i botilbudet nasjonalt vil styrke kompetansemilj?et for tvangsekteskap. Samtidig ser vi behov for ? ha et godt tilbud for akuttsakene i sommer, p?peker Lysbakken.
Refusjonsordningen gjelder fra 15. juli og skal pr?ves ut i 3 m?neder med mulighet for utvidelse ut 2010 ved behov. Krisesentertilbudet skal fortsatt v?re det prim?re tilbudet i akuttsituasjoner. BUFdir vil i l?pet av juli utarbeide retningslinjer for refusjonsordningen.

A to już wiesz?  Mykje ? vinne p? at unge kjem tidleg i arbeid

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy