Valg

FN – hj?rnestein eller utopi i utenrikspolitikken?

FN – hj?rnestein eller utopi i utenrikspolitikken?
17-09-2012 11:28 FN-sambandet Fredag 21. september m?ter utenriksminister Jonas Gahr St?re presse og sivilsamfunn til folkem?te om Norges FN-politikk. M?tet arrangeres av Utenriksdepartementet v/Refleks og FN-sambandet, i forbindelse med Regjeringens nye stortingsmelding om Norge i FN, og ?pningen av FNs generalforsamling i New York.

Tid: 21. september kl. 12.00 – 13.15
Sted: Litteraturhuset i Oslo
P? fredag kan du fortelle utenriksminister Jonas Gahr St?re hva du mener om norsk FN-politikk.
I forbindelse med Regjeringens nye stortingsmelding om Norge i FN, og ?pningen av FNs generalforsamling i New York, arrangerer Utenriksdepartementet og FN-sambandet det ?rlige FN-folkem?tet.
Utenriksministeren redegj?r for Norges FN-politikk, og trekker lange linjer om FNs rolle i en verden i endring. Han m?ter ansvarlig redakt?r i Minerva, Nils August Andresen, til diskusjon, f?r det ?pnes for sp?rsm?l og kommentarer fra salen.
Ordstyrer er Nazneen Khan-?strem, forlagsredakt?r i Aschehoug.
I Norge har det lenge v?rt bred enighet om at FN skal lede an i verden. Men er FN like viktig for Norge og norske interesser som vi har trodd frem til n?? Greier FN ? tilpasse seg nye globale maktstrukturer? Hvordan vil morgendagens stormakter forholde seg til FN? Og ikke minst: Hva er alternativet til FN-sporet?
Arrangementet p? Facebook
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

A to już wiesz?  Ber om svar fra St?re

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy