Fokus Bank Oslo Maraton innbyr til folkefest med opptil 20 band langs l?ypa

Overgrep har ingen aldersgrense. Den sjette Verdensdagen med fokus p? vold og overgrep markeres onsdag 15.juni. Initiativtaker er organisasjonen The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA).
P? bakgrunn av unders?kelser gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatiske stress kan det ansl?s at ca 25.000 eldre i Norge utsettes for overgrep. Dette kan v?re overgrep av fysisk, psykisk, seksuell, ?konomisk / materiell art eller omsorgsvikt.
I tillegg til de problemer som kan oppst? som en konsekvens av overgrep kan eldre ogs? rammes av sykdom som en f?lge av aldring. Risikoen for overgrep kan ?ke ved funksjonsnedsettelse. Andre risikofaktorer kan v?re n?r overgriper har rusproblemer eller psykisk sykdom eller n?r p?r?rende st?r i langvarige omsorgsbelastninger.
Det er internasjonal enighet om at overgrep ikke skal aksepteres men m? bekjempes, og at de overgrepsutsatte m? f? tilgang til hjelp.
Nasjonal kontakttelefon er et tilbud til eldre, p?r?rende, hjelpeapparatet og andre som kommer i kontakt med eldre overgrepsutsatte. Den som henvender seg kan f? r?d og veiledning vedr?rende krenkelser og overgrep mot eldre. Henvendelsen kan gj?res p? anonymt grunnlag.

Overgrep er ingen privatsak men et samfunnsansvar.

Mer informasjon om Vern for eldre og nasjonal kontakttelefon :
www.vern-for-eldre.no eller ring 800 30 196 mellom kl. 09.00 og 15.00

Lenker
http://www.vern-for-eldre.no

Authors
Top