Folkefest med d?p av ny redningssk?yte

De som s?ker jobb som ordin?rt ansatte i skjermede bedrifter m? heretter legge frem vandelsattest. Regjeringen foresl?r dette som et virkemiddel for ? forhindre seksuelle overgrep.
? Vi snakker her om en s?rbar gruppe, og jeg er veldig opptatt av at tiltaksdeltakerne skal f?le seg trygge. Krav om politiattest vil v?re en sikkerhet for ? forhindre at uskikkede personer blir ansatt. Men det er vel s? viktig at bedriftene har god internkontroll og etiske retningslinjer som bidrar til at de kan tilby tiltaksdeltakerne gode og trygge arbeidsplasser, sier arbeidsminister Hanne Bjurstr?m.

Ingen garanti
Statsr?den understreker at en politiattest aldri vil v?re en garanti mot overgrep, men at et slikt krav kan ha en forebyggende effekt. Kravet om vandelsattest vil imidlertid kun virke for nyansatte.
? Dette er et dilemma, men det blir feil ? endevende hele bransjen i jakten p? noen potensielt f? mennesker med et alvorlig rulleblad. Vi kan ikke ta levebr?det fra helt hederlige personer som har beg?tt noe utilforlatelig i sin tid. Dette er en fornuftig avveining, sier arbeidsministeren.
Det blir ikke innf?rt politiattest for tiltaksdeltakerne n?, men arbeidsministeren setter i gang en utredning hvor dette blir et av sp?rsm?lene som skal vurderes.

Authors

Related posts

Top