Politikk

Folkefesten n?rmer seg og vi h?per p? 20 000 startende!

Mari Maurstad, Lill Lindfors, Toppen Bech og Wenche Myhre var blant kjendisene som var til stede da lobby- og kunnskapsspredningsorganisasjon 1,6 millionersklubben ble lansert i g?r kveld. Organisasjonen har som form?l ? jobbe for kvinners helse og stanse kvinnediskriminering i helse-Norge.
1,6millionerkluben er opprinnelig en svensk organisasjon som n? lanseres i Norge.
? M?let er ? bli en landsomfattende organisasjon for kvinner i alle aldre som er opptatt av ? st?tte helsearbeid for kvinner, sier leder av klubben i Norge Vigdis Thire.
Grunnleggeren av organisasjonen i Sverige, Alexandra Charles som gjennom sitt store engasjement og enorme nettverk har bygd opp den svenske organisasjonen til ? bli en maktfaktor i svensk helsepolitikk. N? etableres organisasjonen i Norge, og tar sikte p? ? bli en maktfaktor i norsk helsepolitikk.
– Hjerte- og karsykdommer oppfattes oftest som mannsdominerte sykdommer, men n?rmere 40 prosent av kvinner d?r av disse sykdommene. Ofte skjer dette fordi symptomene blir feiltolket, ettersom medisinsk forskning er i overveiende grad gjennomf?rt p? menn. Det bevilges ogs? mindre penger til forskning p? lidelser som i st?rre grad rammer kvinner enn menn. Her krever vi likestilling, sier Charles.

1,6 millionersklubben tar sikte p? ? spre objektiv informasjon om kvinners helse, bidra til ?kt forskning p? helseomr?der som ang?r spesielt kvinner, samt forbedre kvinners livskvalitet basert p? ?kt kunnskap og styrket helse. Klubben skal informere om alt som ber?rer kvinnen, som kan spenne fra kvinnens situasjon p? arbeidsmarkedet, innvandrerkvinnens situasjon, milj? og ikke minst kultur.

Kontaktinformasjon
Vigdis Thire, daglig leder i Norge, tlf: +47 92 84 14 14
For mer informasjon om Alexandra Charles og 1,6 millionerklubben, bes?k
http://www.1.6miljonerklubben.com/ eller http://www.1.6millionerklubben.no/ Bilde nr: 6594: (f.v.) Toppen Bech, Wenche Myhre, Alexandra Charles, Mari Maurstad
Bilde nr 6576: (f.v.) Anne Grete Ellingsen (1.6 ? kjernegruppe), Gerd Kjos (1.6 ? kjernegruppe), Vigdis Thire (1.6 ? kjernegruppe), Wenche Myhre, Toppen Bech, Anne Brudevold (psykolog), Mette Haase Moen (professor ved gynekologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Trondheim), Mari Maurstad, Solveig Mellbye (leder og grunnlegger av Mensendiecksenteret), Hilde Allingh Syversen (1.6 ? kjernegruppe), Alexandra Charles (grunnlegger av 1,6miljonerklubben)
Fakta om 1,6 millionersklubben
Alexandra Charles grunnla klubben i 1998,. I dag har den 33 000 medlemmer. Hun tok initiativ til ? starte klubben etter at hun ble oppmerksom p? at det meste av medisinsk forskning gj?res p? menn som avtjener f?rstegangstjenesten. Det meste av den kunnskapen man har om kroppen, doseringer av medisin og sykdommer er derfor basert p? mannskroppen og direkte overf?rt til kvinnekroppen. Kroppene og sykdomstilstandene skiller seg imidlertid mye fra hverandre − for eksempel er en kvinnes hjerteinfarkt ofte helt ulik en manns.
Navnet ?1,6 millionerklubben? stammer fra antall kvinner over 45 ?r i Sverige da klubben ble stiftet. Siden etableringen har klubben f?tt 33 000 medlemmer og har oppn?dd gode resultater:
bidratt til at politikerne i Sverige i 2008 avsatte 90 millioner kroner til forskning p? kvinnesykdommer
endret kvinnehelsesp?rsm?l fra n?rmest ? v?re frav?rende i svenske medier til ? bli omtalt nesten daglig
satt kj?nnsperspektivet i helseforskningen p? dagsordenen
fikk tildelt ? Nationalencyklopedins kunskapspris? for sitt arbeid med ? spre objektiv informasjon om kvinnehelsesp?rsm?l
Viktige fokusomr?der er:
Innf?ring av kvinneperspektivet som obligatorisk del av medisinsk forskning og utdanning
Holistisk syn p? kvinnehelse / sammenhengen mellom kropp og sjel
Styrking av kvinners status, samt kunnskap om egen helse og forebyggende helse
Internasjonalt samarbeid og nettverk for alle kvinner uansett etnisk bakgrunn og alder
P?virkning av politikere / beslutningstakere til bredere satsing innen kvinners helse
Engasjement innen milj?sp?rsm?l som ang?r alle mennesker
Kultur som inspirasjon for ? styrke helsen

En viktig ?rsak til suksessen i Sverige er organisasjonens satsing p? medisinsk ekspertise. Den medisinske faggruppa i Norge best?r av en rekke eksperter innenfor ulike felt, blant annet:
Sigrun Halvorsen, overlege p? hjertemedisinsk avdeling ved Ullev?l Universitetssykehus
Professor Mette Haase Moen, Prof. Gynekologi, NTNU Trondheim
Jordmor Siri von Krogh
Psykolog Anne Brudevold

Hva er det unike med 1,6 millionerklubben?
Vi tenker helhetlig helse ? ikke bare mot spesifikke omr?der.
Vi har et holistisk syn p? kvinnehelse, kropp og sjel henger sammen.
Med i v?r arbeid har vi en helsefaglig gruppe med kvinnelige forskere og helsepersoner som prioriterer og kvalitetssikrer klubbens satsningsomr?der, samt bidrar ved klubbens arrangementer.
V?r ambassad?rgruppe med kjente kvinner som er opptatt av kvinners helse, og bidrar til ? bygge bro mellom fagmilj?er, media og allmennheten.

Om kj?nnsforskjeller og helse
Hjerte-/karsykdommer oppfattes oftest som mannsdominerte sykdommer, men n?rmere 40 prosent av kvinner d?r av disse sykdommene, ofte fordi symptomene blir feiltolket
medisinsk forskning er i overveiende grad gjennomf?rt p? menn
menn har v?rt normen ogs? innen medisinsk utdanning
kvinner har andre symptomer enn menn p? hjerte-/kar sykdom
det bevilges mindre penger til forskning p? lidelser som rammer kvinner mer enn menn

Similar Posts