– For mange f?r st?yskader i arbeidslivet

– HLF er veldig glade for at Arbeidstilsynet setter fokus p? st?y p? arbeidsplassen. Alt for mange p?drar seg un?dvendige st?yskader, sier Anders Hegre, HLFs generalsekret?r.
Arbeidstilsynet mottar ?rlig n?rmere 1700 meldinger om arbeidsrelaterte st?yskader. Det utgj?r cirka halvparten av alle skader som meldes til Arbeidstilsynet.

Innev?rende ?r kontrollerer Arbeidstilsynet 520 virksomheter for ? redusere sjenerende og h?rselskadelig st?y. Det setter HLF stor pris p?.
– St?yskader har toppet statistikken til Arbeidstilsynet i en ?rrekke. Derfor er det helt p? sin plass at en rekke ulike arbeidsplasser kontrolleres, slik at man kan f? redusert antall st?yskader i arbeidslivet. Det vil b?de arbeidsgivere og ikke minst den enkelte arbeidstaker tjene p?, sier Anders Hegre.

H?rselstap er den yrkessykdommen som hyppigst blir meldt til Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet er n? i gang med tilsyn i bransjene bygg og anlegg, produksjonsbedrifter og verksteder, barnehager, bakkepersonell p? flyplasser samt musikk- og underholdningsbransjen.
– H?rselstap er uhelbredelig, og det er bekymringsfullt at s? mange f?r h?rselsskader p? jobb. Arbeidstilsynets satsning p? st?y skal bidra til at virksomhetene jobber forebyggende for ? redusere risikoen for h?rselsskader p? arbeidsplassen, sier Ingrid Finboe Svendsen, direkt?r i Arbeidstilsynet.

B?de vedvarende h?ye st?yniv?er og impulsst?y kan gi nedsatt h?rsel og ?resus. St?y kan ogs? innvirke p? sikkerheten og kommunikasjonen p? arbeidsplassen.

– Arbeidstakerne skal ha informasjon og oppl?ring om farene forbundet med st?y. N?r en risikovurdering viser at det foreligger helserisiko skal de ansatte ha tilbud om helse- og h?rselskontroll, sier Finboe Svendsen.

I dag defineres 700.000 personer i den norske befolkningen som h?rselshemmet. I 2020 vil trolig en million nordmenn h?re d?rlig.

HLF mener at det er naturlig ? samarbeide med for eksempel arbeidstakerorganisasjoner som LO for ? forebygge h?rselsskader og ? rehabilitere dem som har f?tt en h?rselsskade.

– Med det ?kende antall h?rselshemmede st?r vi overfor en folkehelseutfordring som vi vil utfordre de tunge samfunnsakt?rene p? ? ta tak i sammen med oss, p?peker Anders Hegre.

Gjennom Briskeby skole og kompetansesenter i Lier, tilbyr HLF kurs til personer som har ulike h?rselshemninger samt holder foredrag for bedrifter som ?nsker ? vite mer om h?rsel og forebyggende tiltak.
HLF (H?rselshemmedes Landsforbund) er landets st?rste organisasjon for personer med en funksjonsnedsettelse med sine 55.000 medlemmer. HLF organiserer h?reapparatbrukere, personer med tinnitus, meniere, CI, d?vblitte/sterkt tungh?rte samt foreldre og h?rselshemmede barn.

Authors

Related posts

Top